Buurtplan

Sinds oktober 2019 onderzoekt een groep woningeigenaren uit Zandweerd Noord en Zuid in een meedenkteam wat er nodig is ter voorbereiding op een aardgasvrije wijk. Ze doen dat samen met Buurkracht en de gemeente.

De gemeente heeft Buurkracht gevraagd het proces te begeleiden om samen met huiseigenaren tot zo’n plan te komen. Buurkracht is een onafhankelijke organisatie die in Nederland al verschillende buurten en wijken helpt bij het maken van plannen om huizen te verduurzamen.

Het meedenkteam kijkt naar alternatieven voor aardgas als warmte- en energiebron, naar de technische en financiële mogelijkheden in de buurt en wat er nodig is per type woning. De duurzame verwarming van huizen in de wijk met een warmtenet speelt daarbij een belangrijke rol. Zo ontstaat er uiteindelijk een buurtplan opgesteld door bewoners voor bewoners.

Het plan brengt de wijk in beeld, maakt gebruik van voorbeelden in de buurt, schetst onder meer scenario’s voor verduurzaming van woningen en financieringsmogelijkheden, welke maatregelen altijd nut hebben en hoe buurtbewoners samen kunnen optrekken bij de verduurzaming van hun woning. Het plan wordt geen ellenlang verhaal en wordt toegankelijk en aantrekkelijk geschreven en opgemaakt.

Buurtplan

Het buurtplan ‘Zandweerd gaat voor minder’ (pdf, 6,4 MB) is op 2 november 2020 online aangeboden aan wethouder Carlo Verhaar. Het plan is interactief: klik op de groene blokjes en oranje ballonnetjes en ga meteen naar het onderdeel waarover je meer wilt weten. Een gedrukt exemplaar kun je afhalen bij buurthuis ‘Bij de Halte’, Zwolseweg 190. Voor meer informatie kun je terecht bij het meedenkteam: zandweerdstroomt@gmail.com.

Buurtbijeenkomsten

Om alle huiseigenaren uit Zandweerd Noord en Zuid te informeren organiseerde de gemeente samen met Buurkracht een 1e informatieavond op maandag 7 oktober 2019. Op deze drukbezochte avond vertelden vertegenwoordigers van de gemeente, Deventer Energie en Buurkracht hoe zo’n warmtenet werkt, wat dat betekent voor de buurt als dit net wordt aangelegd en hoe we alles zo goed en betaalbaar mogelijk kunnen houden.

Op de bijeenkomst in oktober 2019 waren er vanzelfsprekend ook vragen. Op www.buurkracht.nl/zandweerd staan de antwoorden op die vragen, de presentaties en leestips. Daar is ook te lezen wat de ontwikkelingen zijn de komende tijd en staat informatie over de buurt app voor Zandweerd aardgasvrij.

Op 4 maart 2020 was de 2e bijeenkomst voor woningeigenaren in de Van Vlotenhof. Met bijna 200 aanwezigen was het weer een drukbezochte avond. Lees het verslag van de buurtbijeenkomst.

Op 14 september organiseerde de gemeente voor huiseigenaren in Zandweerd Noord en Zuid een online informatieavond over het Slim Warmtenet Zandweerd. Bekijk de presentaties en de resultaten van de peilingen op die avond.

Het buurtplan wordt 2 november 2020 gepresenteerd aan Carlo Verhaar, wethouder duurzaamheid en milieu. Het plan komt digitaal en gedrukt beschikbaar voor iedereen en is na 2 november af te halen ‘Bij de Halte’.