Wijkuitvoeringsplan

Het buurtplan is een belangrijke bouwsteen voor het Wijkuitvoeringsplan (WUP) dat de gemeente daarna voor Zandweerd Noord en Zuid opstelt. Daarin staat hoe de overstap gemaakt kan worden van aardgas naar duurzame manieren van verwarmen en koken.

Daarbij moeten alle lokale beschikbare duurzame warmtebronnen worden benut. In Zandweerd is de restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie een duurzame warmtebron. Huizen kunnen via het Slim Warmtenet Zandweerd worden verwarmd.

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het waarmaken van de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015. Voor al hun wijken moeten gemeenten een WUP maken. De 1e WUP’s moeten in 2021 klaar zijn. Dit gaat dan om de wijken waarvan de gemeente heeft vastgesteld (in de Transitievisie warmte) dat ze in 2030 van het gas af moeten zijn. In Deventer zijn dat Zandweerd Noord en Zuid, de Rivierenwijk en Bathmen. Het 1e WUP wordt opgesteld voor Zandweerd Noord en Zuid.