Logo Deventer Stroomt

Energiesubsidies en -leningen voor verengingen en instellingen

Ook verenigingen en instellingen kunnen subsidie krijgen. We hebben de mogelijkheden op een rij gezet.

 

Sportverenigingen

Scholen

  • Energiecoaches van het project Duurzame Scholen Overijssel van de provincie Overijssel helpen met advies bij het energiezuinig maken van het schoolgebouw. Heeft uw school de energiescan laten doen en gaat u de maatregelen daaruit uitvoeren, dan kunt u gebruik maken van enkele provinciale regelingen.
  • Scholen besparen energie is een programma van het ministerie van BZK. Binnen het programma wordt het basis- en voortgezet onderwijs gestimuleerd om tot en met 2020 met kleine energiebesparende ingrepen energie te besparen.
  • Energiefonds Overijssel levert een financiële bijdrage aan organisaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen.
  • Slim Opgewekt kijkt naar de beste manieren om energie te besparen en op te wekken en zoekt samen met school naar subsidiemogelijkheden.

 

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)

  • www.energiesubsidiewijzer.nl is een handige overkoepelende website voor alle subsidies per gemeente voor verschillende doelgroepen.
  • De Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds is een landelijke lening om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren.
  • AE Duurzaam maakt investeren in zonnepanelen en dakisolatie/-bedekking mogelijk. Website: www.ae-duurzaam.nl
  • De SVVE (subsidie voor verduurzamingsmaatregelen) is bedoeld voor energieadvies, procesbegeleiding en/of Duurzaam Meerjaren Onderhoudsprogramma (DMJOP), energie bespaarmaatregelen (vloer-, muur- en dakisolatie en hoogrendementsglas) en advies over elektrische oplaadpunten.

 

Corporaties en verhuurders

Bedrijven en andere instellingen

Bedrijven en instellingen met een energiegebruik hoger dan 50.000 kWh/jaar of 25.000 m3 gas/jaar hebben een wettelijke plicht voor energiebesparing; de uitvoering van maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar. Meer over deze wettelijke plicht lees je op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.