Subsidies en leningen

Voor verschillende energiemaatregelen kun je subsidie, een lening of een speciale hypotheek krijgen. Hieronder een overzicht van de mogelijkheden.

 

Particuliere woningbezitters

 • Een handige overkoepelende site voor alle subsidies per gemeente voor verschillende doelgroepen: www.energiesubsidiewijzer.nl.
 • De Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds is een landelijke lening om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren.
 • Door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel is de Energiebespaarlening tegen een laag rentetarief beschikbaar voor woningeigenaren en VvE’s in Overijssel.
 • De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen.
 • Met het initiatief ThuisBaas maakt Urgenda een plan een plan om uw huis van A tot Z energieneutraal te maken, voert het uit en geeft een nul-op-de-meter (NOM) garantie.
 • Voor woningbezitters met een kleine beurs is er Deventer helpt isoleren.
 • Bespaar thuis energie met de subsidie Kleintje duurzaamheid.

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)

 • www.energiesubsidiewijzer.nl is een handige overkoepelende website voor alle subsidies per gemeente voor verschillende doelgroepen.
 • De Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds is een landelijke lening om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren.
 • AE Duurzaam maakt investeren in zonnepanelen en dakisolatie/-bedekking mogelijk. Website: www.ae-duurzaam.nl
 • De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Corporaties en verhuurders

Sportverenigingen

Scholen

 • Energiecoaches van het project Duurzame Scholen Overijssel van de provincie Overijssel helpen met advies bij het energiezuinig maken van het schoolgebouw. Heeft uw school de energiescan laten doen en gaat u de maatregelen daaruit uitvoeren, dan kunt u gebruik maken van enkele provinciale regelingen.
 • Scholen besparen energie is een programma van het ministerie van BZK. Binnen het programma wordt het basis- en voortgezet onderwijs gestimuleerd om tot en met 2020 met kleine energiebesparende ingrepen energie te besparen.
 • Energiefonds Overijssel levert een financiële bijdrage aan organisaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen.
 • Slim Opgewekt kijkt naar de beste manieren om energie te besparen en op te wekken en zoekt samen met school naar subsidiemogelijkheden.

Bedrijven en andere instellingen

Bedrijven en instellingen met een energiegebruik hoger dan 50.000 kWh/jaar of 25.000 m3 gas/jaar hebben een wettelijke plicht voor energiebesparing; de uitvoering van maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar. Meer over deze wettelijke plicht lees je op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.