Regionale Energiestrategie

In het Klimaatakkoord staat de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs. We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 49% minder ten opzichte van 1990.
West-Overijssel, RES, Regionale Energie Strategie

In het Klimaatakkoord is ook afgesproken dat in 2030 in totaal 35 TWh (terawattuur, een eenheid voor energie) aan stroom op land opgewekt wordt uit zonne- en windenergie. De 30 energieregio’s in Nederland maken allemaal een Regionale Energiestrategie (RES) waarin ze vastleggen welk deel ze van de 35 TWh voor hun rekening nemen en hoe ze dat willen doen.

De energieregio’s onderzoeken allemaal waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel, haalbaar en betaalbaar? In een RES beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes en plannen.

RES West-Overijssel

De RES-regio West-Overijssel bestaat uit de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, provincie Overijssel, waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Rijn & IJssel en netbeheerders Enexis Netbeheer, Rendo Netwerken en Coteq Netbeheer.

Planning

Eerst wordt een concept RES opgesteld. In april en mei 2020 praten gemeenteraden, provinciale staten en besturen van de waterschappen in de regio over de concept RES. Op 1 juni leveren de samenwerkende partijen de concept RES West-Overijssel in bij het Rijk. Op 1 juli 2021 dient West-Overijssel de RES 1.0 in.

In de RES 1.0 staan de voorkeurslocaties van de gemeenten voor zonneparken en windmolens, hoe die een plek krijgen in het landschap en hoe inwoners en ondernemers mee kunnen doen en profiteren van de te bouwen zonne- en windparken.

Meer informatie

Meer informatie en alle bijbehorende documenten over de concept RES vind je op de website van de RES West-Overijssel.