Terugblik op de informatiebijeenkomst windenergie 12 december 2020

De gemeente Deventer heeft onderzoek laten doen naar mogelijke plekken voor de realisatie van windmolens in de gemeente.

Uit het onderzoek komen 2 gebieden naar voren die het meest voor de hand liggen:

  • een gebied bij de afslag Deventer-Oost van de A1;
  • een gebied iets oostelijker, net buiten de bebouwde kom van Deventer, aan de noordzijde van de A1.

In deze gebieden samen zijn mogelijkheden voor maximaal 9 windmolens. Het college van Burgemeester en Wethouders wil deze gebieden aanwijzen als zoekgebieden voor de realisatie van windmolens. Daarvoor wil het college eerst in gesprek met inwoners en de raad.

Presentatie en livestream terugkijken

Op zaterdagmiddag 12 december 2020 was er voor omwonenden van deze gebieden een online informatiebijeenkomst. Daarin werd het onderzoek en de keuze van het college voor de 2 gebieden toegelicht. Bekijk de presentatie van de bijeenkomst (pdf, 3 MB). Je kunt ook de livestream – de opnames van de online bijeenkomst - terugkijken.

Fotovisualisatie

Tijdens de bijeenkomst werden ook fotovisualisaties (pdf, 5 MB) getoond: voorbeelden van hoe het zicht is vanuit 6 plekken in Colmschate op windmolens in de 2 zoekgebieden.

Vraag en antwoord

Tijdens de online informatiebijeenkomst zijn veel vragen gesteld. Een aantal daarvan is tijdens de bijeenkomst al beantwoord. Bekijk de antwoorden op alle vragen (pdf, 1,2 MB).