Logo Deventer Stroomt

Kennis en beleid

Beleid energie

De aarde warmt op en het klimaat verandert. We krijgen vaker last van extreem weer. Er komen meer stortregens, zwaardere stormen of juist lange drogere en hete perioden.

Lees meer

Regionale Energiestrategie (RES)

In het Klimaatakkoord staat de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs. We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 49% minder ten opzichte van 1990.

Lees meer

De transitievisie warmte: hoe Deventer overstapt op aardgasvrij verwarmen en wonen

Voor verwarming, warm kraanwater en koken gebruiken we in de meeste woningen en gebouwen in Nederland nu nog aardgas. Dat gaan we anders doen. Met andere, duurzame energiebronnen. Dat is nodig om de klimaatverandering tegen te gaan.

Lees meer

Deventer energiebeleid

Deventer wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we dan samen evenveel duurzame energie opwekken als we gebruiken.

Lees meer

Duurzame stadsdistributie

Met inwoners en ondernemers werkt de gemeente Deventer aan een prettig leefbare en goed bereikbare binnenstad met een goede luchtkwaliteit. Schone en slimme bevoorrading speelt daarin een belangrijke rol. Duurzame stadslogistiek gaat immers naast 'schoon vervoer' ook om het 'slim' samenvoegen van distributiestromen naar en het verminderen van voertuigbewegingen in de binnenstad.

Lees meer

Beleid klimaatadaptatie

Om ervoor te zorgen dat Deventer een prettige plek blijft om te wonen, moeten we ons voorbereiden op het veranderende klimaat.

Lees meer

Windenergie

In het Energieplan Deventer staan de ambities en doelstellingen voor een energieneutraal Deventer. Daarbij wordt gekeken naar een mix van zonne- en windenergie.

Lees meer