Logo Deventer Stroomt

Beleid energie

De aarde warmt op en het klimaat verandert. We krijgen vaker last van extreem weer. Er komen meer stortregens, zwaardere stormen of juist lange drogere en hete perioden.

Internationaal zijn in Parijs doelen afgesproken om de oorzaken van klimaatverandering aan te pakken en de uitstoot van broeikasgassen, als koolstofdioxide en methaan, te verminderen om de opwarming tegen te gaan.

In Nederland hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt over hoe de opwarming van de aarde tegen te gaan en Nederland te beschermen tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering. In de Klimaatwet zijn de beleidskaders vastgelegd.

De Nationale Adaptie Strategie brengt in kaart wat de verschillende sectoren (zoals landbouw, gezondheid, infrastructuur en recreatie en toerisme) gaan merken van klimaatverandering en hoe zij hiermee kunnen omgaan. Het Deltaprogramma moet Nederland beschermen tegen overstromingen, zorgen voor voldoende zoetwater en bijdragen aan de inrichting van Nederland zodat de effecten van en schade door het veranderende klimaat worden beperkt en kansen die de klimaatverandering biedt te benutten.

Lees verder over het Deventer energiebeleid en het beleid klimaatadaptatie.