Logo Deventer Stroomt

Duurzame stadsdistributie

Met inwoners en ondernemers werkt de gemeente Deventer aan een prettig leefbare en goed bereikbare binnenstad met een goede luchtkwaliteit. Schone en slimme bevoorrading speelt daarin een belangrijke rol. Duurzame stadslogistiek gaat immers naast 'schoon vervoer' ook om het 'slim' samenvoegen van distributiestromen naar en het verminderen van voertuigbewegingen in de binnenstad.

Doel is om vanaf 2025 alleen nog maar bestel- en vrachtverkeer zonder uitstoot (emissievrij) toe te laten in de binnenstad en ondernemers te stimuleren bezorgingen zoveel mogelijk te laten bundelen.

Nul-emissiezone voor bestel- en vrachtverkeer

Om dit doel te bereiken wil de gemeente vanaf 2025 een nul-emissiezone invoeren voor bestel- en vrachtverkeer. Binnen deze zone mogen straks alleen elektrisch (of door andere duurzame energiebronnen) aangedreven bestel- en vrachtvoertuigen komen. De aankondiging van de nul-emissiezone moet de markt een impuls geven om het aanbod van elektrisch vervoer te versnellen.

Daarnaast moet de nul-emissiezone ondernemers stimuleren om hun distributiestromen efficiënter te organiseren door deze te bundelen. Met belanghebbenden in de binnenstad wordt gewerkt aan een plan van aanpak om duurzame stadsdistributie in Deventer vorm te geven.

Klimaatakkoord

Het voornemen om een nul-emissiezone in te voeren volgt uit afspraken in het landelijke Klimaatakkoord. Hierin staan afspraken tussen de overheid en het bedrijfsleven over de invoering van nul-emissiezones in de 30 tot 40 grootste Nederlandse gemeenten vanaf 2025. In totaal moet de invoering van de nul-emissiezones leiden tot een CO2-besparing van 1 Megaton per jaar. Deventer draagt hiermee haar steentje bij aan de landelijke energietransitie.

Invoering van een nul-emissiezone voor vrachtverkeer sluit ook aan bij de bredere ambities voor Deventer uit de Omgevingsvisie, het Programmaplan Duurzame Mobiliteit, het Schone Luchtakkoord (dat Deventer heeft ondertekend) en het Energieplan Deventer.

Plan van aanpak duurzame stadslogistiek

Uiteindelijk moet de nul-emissiezone ook bijdragen aan bredere opgaven rond de duurzame ontwikkeling van de binnenstad. Het invoeren van een nul-emissiezone gaat echter niet zomaar. De overstap naar slimme en emissievrije stadslogistiek mag niet ten koste gaan van de economische kracht van de binnenstad..

Het is van belang dat bedrijven de overstap naar emissievrije stadsdistributie kunnen maken en dat vernieuwende logistieke concepten ook haalbaar zijn. Voor bewoners uit de binnenstad geldt dat zij zich meer bewust zijn (of worden) van de mogelijkheden van om bijvoorbeeld pakketten schoon en gebundeld te laten leveren.

De nul-emissiezone en het stappenplan voor de invoering maken onderdeel uit van een plan van aanpak voor duurzame stadslogistiek. Het stappenplan bevat de stappen die de gemeente met haar partners in de binnenstad wil zetten om tot emissievrije staddistributie te komen. Het plan is een groeidocument, wat betekent dat er partners en initiatieven kunnen worden toegevoegd naarmate de tijd vordert.

Het college van burgemeester en wethouders stelt het plan van aanpak vast. Daarmee neemt zij het voornemen om een nul-emissiezone in 2025 in te voeren. Aan de hand van het stappenplan zet de gemeente zich in voor verdere bewustwording van en hulp bij de overstap naar schone bevoorrading onder bewoners en ondernemers.

Draag jij al bij? Deel je verhaal!

Ben je als ondernemer al actief aan de slag met duurzame bevoorrading? Of laat je je pakketjes al op een centraal punt afleveren? Of vind je het gewoon leuk om een ander te vertellen hoe je met slimme, schone bevoorrading bezig bent? Deel dan je verhaal met ons en je mede-Deventenaren. Laat het ons weten via deventerstroomt@deventer.nl. Uiteindelijk dragen we allemaal een steentje bij aan een schonere Deventer binnenstad.