Logo Deventer Stroomt

€800,- energietoeslag voor lage inkomens nu aanvragen

De prijzen van energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Voor mensen met een laag inkomen is er daarom extra geld om de energiekosten te betalen. Dat is de eenmalige energietoeslag van € 800,-.

Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Of heeft u kort geleden gebruik gemaakt van een minimaregeling? Dan hebt u eind maart hebt u al € 400,- uitbetaald gekregen. Eind mei ontvangt u de rest van de toeslag (€ 400,-) op uw bankrekening.

Hebt u en ander laag inkomen of een schuldenregeling bij de gemeente Deventer? Dan kunt u uw aanvraag indienen op www.deventer.nl/energietoeslag.