Logo Deventer Stroomt

Makkelijker subsidie aanvragen voor verduurzaming voor verenigingen van eigenaars

Per 23 januari 2023 kan de Subsidie verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) worden aangevraagd. De SVVE is een samenvoeging van de bestaande regelingen Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE).

De SVVE is bedoeld om de aanvraag voor subsidie voor VvE’s te vereenvoudigen. De subsidie is voor VvE's in volledig particulier bezit en gemengde VvE's.

 

Doel SVVE subsidie

De subsidie verduurzaming voor verenigingen van eigenaars heeft de volgende doelen:

 • advisering omtrent energiebesparing, duurzame energie of aansluiting op een warmtenet;
 • investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen;
 • investeringen in duurzame warmteopties;
 • investeringen in een centrale aansluiting op een warmtenet;
 • advisering omtrent het plaatsen van oplaadpunten.

 

SVVE onderdelen en budget

De SVVE regeling bestaat uit 3 onderdelen:

 1. energieadvies, procesbegeleiding en/of Duurzaam Meerjaren Onderhoudsprogramma (DMJOP);
 2. maatregelsubsidie;
 3. advies over elektrische oplaadpunten.

Het budget voor de eerste 2 onderdelen is 48,5 miljoen euro (ot en met 31 december 2027). Het budget voor onderdeel 3 is € 510.000 (tot en met 31 december 2023). De subsidietoekenning gebeurt op basis van volgorde van indiening. Bij overtekening zal loting plaatsvinden.

 

Maatregelen waarvoor de SVVE subsidie gebruikt kan worden

Naast advies en begeleiding wordt er subsidie verstrekt voor de volgende verduurzamings-maatregelen:

 • isolatie;
 • duurzame warmteopties;
 • centrale aansluiting op een warmtenet.

Daarnaast kunnen er ook aanvullende maatregelen aangevraagd worden zoals het waterzijdig inregelen van radiatoren, het aanleggen van een CO2 gestuurd ventilatiesysteem, balansventilatiesysteem met warmteterugwinning of het plaatsen van een energiedisplay. Het subsidiebedrag verschilt per maatregel.

Bij de isolatiemaatregelen geldt een bedrag per vierkante meter en warmteopties worden verrekend op basis van het vermogen in kW. De aanvullende maatregelen kunnen alleen aangevraagd worden in combinatie met de drie bovenstaande punten. Het is mogelijk om voor 1 van deze onderdelen de SVVE subsidie aan te vragen, echter maatregelen krijgen geen subsidie zonder een adviesgedeelte.