Logo Deventer Stroomt

Solar carports in Deventer

In Deventer zijn er in ieder geval 5 geschikte locaties voor het plaatsen van solar carports. Dit zijn met zonnepanelen overdekte parkeerplaatsen.

 

Voor De Scheg en Borgelerbad wordt een aanpak uitgewerkt

Deventer Ziekenhuis en McDonalds Holterweg zijn geïnteresseerd. Deze partijen worden door de gemeente gestimuleerd en geholpen om de solar carports mogelijk te maken. De 5e is Intratuin. Die heeft op dit moment geen interesse. 

Op 22 maart heeft de gemeenteraad van Deventer de motie ‘Duurzaam parkeren’ aangenomen. Onderzoek naar de haalbaarheid van de solar carports was onderdeel van die opdracht. Voorafgaand aan die motie was het college zelf ook al gestart met een onderzoek. Met de uitkomsten gaat het college van burgemeester en wethouders nu aan de slag om solar carports mogelijk te maken.

 

Kansen

Door nieuw beleid van de provincie zijn zonnepanelen op daken en solar carports de belangrijkste mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie. Solar carports kunnen gecombineerd worden met het elektrisch laden van auto’s. Bovendien bieden ze kansen voor ondernemers om zonne-energie op te wekken, die ze direct zelf weer kunnen gebruiken. Wethouder Thomas Walder (Energie): “Met solar carports maken we optimaal gebruik van de beschikbare ruimte in de stad. Bovendien staan de auto’s altijd droog in het najaar en koel in het voorjaar en de zomer. Allemaal voordelen.” 

 

Interesse 

De Scheg en Borgelerbad zijn eigendom van de gemeente. Daar kan de gemeente dus zelf de solar carports realiseren. Dat ligt anders voor private partijen als Deventer Ziekenhuis en McDonalds Holterweg. “Die zijn wel erg geïnteresseerd, dus daar gaan we alles aan doen om hen op weg te helpen deze carports mogelijk te maken,” aldus wethouder Thomas Walder. Intratuin heeft laten weten geen interesse te hebben. “Dat snap ik wel. Zij hebben net geïnvesteerd in zonnepanelen op hun dak, waarmee ze kunnen voorzien in hun eigen energievraag en dat is natuurlijk ook een hele goeie ontwikkeling.” 

Op de 4 locaties bij elkaar is er maximaal ruimte voor ongeveer 9.000 zonnepanelen met een totaal oppervlak van maximaal 4 hectare. Dit komt overeen met het energieverbruik van ruim 1000 huishoudens.