Informatiebijeenkomst Bathmen aardgasvrij

Op woensdag 27 november 2019 is in Boode een 1e informatieavond over Bathmen aardgasvrij. Alle inwoners zijn van harte welkom.

Noaber Energie

In Nederland gaan we minder aardgas gebruiken en op de lange duur zelfs helemaal van het aardgas af. Het is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Daar gaan we in Deventer en Bathmen ook het nodige van merken. We gaan aan de slag om in 2030 zonder aardgas te kunnen wonen en werken. Dat is een hele verandering en daar moeten we vooraf goed over nadenken. Het heeft namelijk gevolgen voor hoe we onze huizen verwarmen, hoe we koken en douchen.

In Bathmen gebeurt al veel moois: Bathemers isoleren hun huis, besparen energie en/of wekken die zelf op. Samen hebben boeren en burgers Coöperatie Noaber Energie opgericht om méér zonnestroom te gaan produceren en zo bij te dragen aan een duurzaam Bathmen. De 1e 2 daken van melkveehouderijen liggen al vol met zonnepanelen en de verkoop van zonnepanelen aan Bathemers voor een derde dak loopt voorspoedig. Woonstichting De Marken werkt ondertussen hard aan de verduurzaming van haar woningen.

Informatiebijeenkomst

De gemeente Deventer, Noaber Energie, woonstichting De Marken en Buro Loo nodigen alle Bathemers graag uit om mee te denken over een aardgasvrij Bathmen. Misschien klinkt 2030 nog ver weg, maar als we nu alvast starten, hebben we genoeg tijd om ons samen goed voor te bereiden.

Wij hebben al een paar mogelijkheden op een rij gezet om de bestaande woningen in Bathmen duurzaam te gaan verwarmen. Wij willen graag met inwoners in gesprek om samen in beeld te brengen welke (bestaande) duurzame initiatieven en mogelijkheden er zijn en wat de wensen en vragen zijn. Samen kunnen we dan werken aan het opstellen van een plan met de beste verduurzamingsmogelijkheden voor iedereen en heel Bathmen.

Het programma op de 27e ziet er als volgt uit:

  • 19.30 – 20.00 uur: Inloop en ontvangst
  • 20.00 – 20.05 uur: Opening en welkom
  • 20.05 – 20.20 uur: Toekomstbeeld: een duurzaam Bathmen
  • 20.20 - 21.00 uur: Mini-debat over verduurzamingsopties voor Bathmen op basis van antwoorden vragenlijst
  • 21.00 – 21.40 uur: Groepsgesprek: hoe gaan we verder?
  • 21.40 – 22.00 uur: Gezamenlijke terugkoppeling
  • 22.00 – 22.15 uur: Afsluiting en vervolg

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Pamela van den Berg, trajectmanager energietransitie gemeente Deventer (p.van.den.berg@deventer.nl / 06 - 24 63 48 70) of met Hans Nijkamp, projectleider Noaber-Energie (kiekebos68@gmail.com / 06 - 13 87 46 05www.noaber-energie.nl).