Rijkssubsidie voor duurzame verwarming huizen Zandweerd

Deventer krijgt een rijkssubsidie van bijna 4,9 miljoen euro voor het aardgasvrij maken van de wijk Zandweerd. Eerder besloten de gemeenteraad van Deventer en de provincie Overijssel tot een financiële bijdrage. De aanleg van het Slim Warmtenet Zandweerd kan nu starten. In de toekomst kunnen ruim 2.000 woningen met het warmtenet aardgasvrij worden verwarmd.

Carlo Verhaar, wethouder milieu: “Het is fantastisch nieuws dat niet alleen de gemeenteraad en de provincie Overijssel willen investeren in het Slim Warmtenet, maar ook het Rijk. Samen met de corporaties, het waterschap en bewoners gaan we nu aan de slag voor het duurzaam en betaalbaar verwarmen van de woningen in Zandweerd.”

Beoordeling

Deventer krijgt de subsidie onder meer vanwege het keuzemodel dat aan bewoners wordt aangeboden (zowel qua maatregelen als financiële oplossingen), het realisme dat Deventer laat zien en het feit dat de gemeente Deventer verantwoordelijkheid neemt en kiest voor een regisserende rol.

Slim warmtenet

Met de warmte van het gezuiverde water van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Drents Overijsselse Delta kunnen in de eerste fase van het Slim Warmtenet Zandweerd circa 450 woningen worden verwarmd. Begonnen wordt met de 237 nieuwbouwwoningen in de Tuinen van Zandweerd.

Keuze aan bewoners

In de loop van 2021 worden bewoners van Zandweerd geïnformeerd over de vervolgstappen en wordt de interesse gepeild. Bewoners krijgen de keuze voor aansluiting op het warmtenet of voor andere alternatieven voor aardgas. Het warmtenet kan in stappen uitgebreid worden tot ruim 2.000 bestaande huur- én koopwoningen.

Buurtbewoners denken mee

Aardgasvrij betekent dat woningen moeten worden aangepast. Een groep buurtbewoners heeft op verzoek van de gemeente het afgelopen jaar geïnventariseerd wat er nodig is om enerzijds energie te besparen en anderzijds over te schakelen op andere energiebronnen. Deze inventarisatie is vastgelegd in een buurtplan dat op 2 november online wordt aangeboden aan wethouder Verhaar.

Samenwerking

Het Slim Warmtenet Zandweerd is een project van de gemeente Deventer, waterschap Drents Overijsselse Delta, de woningcorporaties Rentree, ieder1 en de Stichting Eigen Bouw en Enpuls.

Meer info?

Kijk voor meer informatie op www.zandweerdstroomt.nl.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond duurzaamheid. Volg Deventer Stroomt op TwitterFacebook en LinkedIn.