Bijeenkomst slim warmtenet Zandweerd afgelast

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus gaat de buurtbijeenkomst over het slimme warmtenet Zandweerd op 30 maart 2020 niet door.

De gemeente Deventer start eind dit jaar met de ontwikkeling van de Tuinen van Zandweerd. Sinds vorig jaar verduurzamen woningcorporaties ieder1, Eigen Bouw en Rentree hun woningen in Zandweerd Noord en Zuid.

De corporaties willen hun woningen helemaal aardgasvrij maken. Dat kan goed door gebruik te maken van de rioolwaterzuivering vlakbij als bron voor duurzame warmte. Om dit mogelijk te maken, wordt onder regie van de gemeente met corporaties en het Waterschap Drents Overijsselse Delta een Slim Warmtenet Zandweerd ontwikkeld, waarmee duurzame warmte aan de woningen kan worden geleverd.

Slim Warmtenet

De plannen worden nu verder uitgewerkt en de corporaties en toekomstige bewoners van De Tuinen van Zandweerd zijn enthousiast. Uiteraard wil de gemeente ook de particuliere woningbezitters in de wijk de mogelijkheid bieden om straks aan te sluiten op het slimme warmtenet. Voor de ontwikkeling van het Slim Warmtenet Zandweerd worden bij de provincie en de rijksoverheid subsidies aangevraagd.

Keuze

De besluitvorming en financiering van het warmtenet zijn dus nog niet rond. Over de voortgang van het te realiseren warmtenet willen we alle particuliere woningeigenaren in Zandweerd Noord en Zuid graag informeren. Ook willen we weten wat er bij u leeft. Met andere woorden: wat hebt u nodig om de komende jaren een keuze te kunnen maken?

Buurtbijeenkomst

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kan de geplande buurtbijeenkomst voor woningeigenaren over het slimme warmtenet Zandweerd op 30 maart helaas niet doorgaan. Zo gauw als mogelijk plannen we een nieuwe datum voor de bijeenkomst.

Vervolgstappen

In afwachting van een nieuwe datum voor de buurtbijeenkomst blijven we u via deze website informeren over de voortgang van het project.

Op basis daarvan neemt de raad een besluit over de uitvoering van fase 1 van het Slim Warmtenet Zandweerd (met name de nieuwbouw in de Tuinen van Zandweerd). Een positief besluit betekent dat de eerste bouwactiviteiten eind 2020/begin 2021 kunnen starten. De aanleg van het slimme warmtenet voor de bestaande woningen wordt - in overleg met u als woningeigenaren in Zandweerd Noord en Zuid - in 2021 verder uitgewerkt.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond duurzaamheid. Volg Deventer Stroomt op TwitterFacebook en LinkedIn.