Tweede informatiebijeenkomst windverkenning Deventer

De gemeente Deventer heeft onderzoek laten doen naar mogelijke plekken voor de realisatie van windmolens in de gemeente. Uit het onderzoek komen twee gebieden naar voren die het meest voor de hand liggen:

  • een gebied bij de afslag Deventer-Oost van de A1;
  • een gebied iets oostelijker, net buiten de bebouwde kom van Deventer, aan de noordzijde van de A1.

In deze gebieden samen zijn mogelijkheden voor maximaal 9 windmolens. Het college van Burgemeester en Wethouders wil deze gebieden aanwijzen als focusgebieden voor de realisatie van windmolens. Daarvoor wil het college eerst inwoners en de gemeenteraad raadplegen.

Online informatiebijeenkomst

DeĀ 2e bijeenkomst over windverkenning was op dinsdagavond 2 februari 2021.

Op zaterdagmiddag 12 december 2020 was er al voor direct omwonenden van deze gebieden een online informatiebijeenkomst. De opnames van de online bijeenkomst en de presentatie zijn terug te vinden op www.deventerstroomt.nl/windenergie. Hier vindt u ook alle achtergrondinformatie en vanaf vrijdag 22 januari 16:00 uur de beantwoording van de toen gestelde vragen.