Nieuwe subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’

Voor particuliere én zakelijk eigenaren van een asbestdak is er nu de nieuwe subsidieregeling ‘Asbest eraf, zon erop’. Met deze subsidie wil de provincie Overijssel eigenaren met een asbestdak groter dan 35 m2 ondersteunen bij de opschoning van het dak inclusief de vervanging voor een nieuw energiebesparend dak.

Voorwaarden subsidie

De provincie heeft € 1,25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling. Zolang er budget is, kan een dakeigenaar zich jaarlijks inschrijven voor deze subsidie. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het asbestdak ligt in Overijssel en is groter dan 35 m2;
  • Het verwijderen en afvoeren van het asbestdak gebeurt door een gecertificeerd bedrijf;
  • De zonnepanelen worden geplaatst op het nieuwe gesaneerde dak;
  • Het aantal geplaatste zonnepanelen moet minimaal voorzien in eigen elektriciteitsverbruik;
  • De maximale hoogte van de subsidie is € 5.000,- per aanvraag en elke dakeigenaar kan éénmaal de subsidie aanvragen. De subsidie wordt ook uitgekeerd als er vanwege capaciteitsproblemen nog niet kan worden (terug)geleverd aan het netwerk.

Voor meer informatie: Subsidie ‘Asbest eraf, zon erop’