Zandweerd goed op streek met verduurzaming

Zandweerd is de eerste wijk in Deventer die overstapt van aardgas naar duurzame energie. Er zijn al verschillende stappen gezet, bijvoorbeeld voor het Slim Warmtenet Zandweerd dat gebruik maakt van warmte van de rioolwaterzuivering. Nu is ook het wijkuitvoeringsplan (WUP) klaar. Dit beschrijft de aanpak voor de komende drie jaar en is opgesteld met inwoners en partnerorganisaties.

Wethouder Carlo Verhaar: “Met Zandweerd zijn wij één van de voorlopers in Nederland. Daarom krijgen wij daar ook veel steun voor van het Rijk en de provincie. Samen met inwoners, partners zoals corporaties en waterschap, hebben we een zorgvuldige aanpak uitgewerkt. Wij willen in Deventer dat iedereen duurzaam en betaalbaar kan wonen.”

Keuzevrijheid

Met corporaties en bewoners is een aanpak ontwikkeld voor zowel huur- als koopwoningen. Als minimaal 70% van de huurders akkoord is, zorgen de corporaties voor verduurzaming van hun woningen en aansluiting op het Slim Warmtenet Zandweerd. Particuliere woningeigenaren krijgen een persoonlijk aanbod voor aansluiting op het warmtenet met keuzevrijheid.

In contact

Samen met het Duurzaamheidsteam Zandweerd brengt de gemeente buurtgenoten met elkaar in contact en worden zij geholpen bij het maken van keuzes. Dit gaat in verschillende fases. Naar verwachting zijn de ongeveer 2.400 woningen in Zandweerd in 2030 aangesloten op het warmtenet en duurzaam.

Eerste fase

Als eerste kunnen de nieuwbouwhuizen in de Tuinen van Zandweerd en de nieuwe huurappartementen van Eigen Bouw in de Rubensstraat worden aangesloten op het slim warmtenet. Ruim de helft van de mensen die in de Tuinen van Zandweerd gaat wonen, heeft al aangegeven aan te willen sluiten op het warmtenet.

Slim Warmtenet Zandweerd

Momenteel wordt een warmteleverancier gekozen die straks gaat zorgen voor de huisaansluiting op het warmtenet en de warmtelevering. Tijdens een bewonersavond op 11 maart kregen huurders en eigenaren met een video en presentaties uitleg over het warmtenet. Ook konden zij aangeven wat zij belangrijk vinden bij de keuze voor een leverancier.

Samenwerking

Het Slim Warmtenet Zandweerd is een gemeenschappelijk project van de gemeente, de verhuurders ieder1, Rentree en stichting Eigen Bouw, waterschap Drents Overijsselse Delta en Enpuls (onderdeel van netwerkbedrijf Enexis). De gemeente, provincie Overijssel en het Rijk maken de aanleg financieel haalbaar en betaalbaar.


Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Wijk Uitvoeringsplan Zandweerd 2.737,4 KB