Nieuwe subsidieregeling voor energieopwekking door energiecoöperaties en verenigingen van eigenaren

Wil je als energiecoöperatie of Vereniging van Eigenaars (VvE) hernieuwbare elektriciteit opwekken, maar weet je nog niet precies hoe? Misschien is de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) iets voor jou. Vanaf vandaag 1 april kun je een aanvraag indienen.

De SCE-regeling voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit is eenvoudiger en vervangt de postcoderoosregeling. De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de overheid de subsidie uitkeert in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.

Elk jaar stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) per type installatie basisbedragen vast. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, die nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin je aanvraagt, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. Je hebt dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvang je minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvang je meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong - GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

Vervanger fiscale regeling verlaagd tarief

De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking vervangt de fiscale regeling verlaagd tarief (beter bekend als de postcoderoosregeling). Met deze subsidieregeling worden energiecoöperaties en VvE's gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit door zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken. Zowel grootverbruikers- als kleinverbruikersaansluitingen kunnen in aanmerking komen.

Meer weten?

Meer informatie over het beschikbare budget dit jaar, de aanvraagtermijn, voorwaarden, de technieken voor energieopwekking waarvoor subsidie aangevraagd kan worden en de aanvraag zelf is te vinden op de site van de RVO.