Van tegelwoestijn naar natuurlijk spelen op OBS De Sleutel

Het schoolplein van openbare basisschool De Sleutel in Schalkhaar was volgens de directeur 'een woestijn van tegels'. Genoeg reden om het plein eens goed onder handen te nemen.

Aan de leerlingenraad werd gevraagd op wat voor een manier zij dat zou willen; de leerlingen van de school moeten er immers op spelen. Het bleek dat ze graag een stoer schoolplein wilden waarin je kunt klimmen en klauteren. Daarmee was het plan voor een ‘natuurlijk spelen’ schoolplein geboren.

Natuurlijk spelen

Met hulp van ouders en derden is een klimaatvriendelijk en natuurlijk schoolplein aangelegd met onder andere wadi’s, meer en gevarieerder groen en vooral minder steen. Bij regen stroomt het regenwater nu vanaf het dak naar de wadi’s.

Energie en buitenles

De Sleutel heeft ook zonnepanelen geïnstalleerd en een lokaal ingericht waar les kan worden gegeven over natuur. Zo worden leerlingen zich bewuster van de natuur en de klimaatproblemen. Het vele groen op het schoolplein zorgt ook voor meer opname van CO2.

Leuker en avontuurlijker spelen, educatie en klimaatmaatregelen gaan bij De Sleutel dus hand in hand.

Goede planning

De verbouwing van het schoolplein verliep allemaal erg vlot en goed. Dat kwam mede doordat betrokken ouders verstand hadden van ontwerpen, het regelen van subsidies en het goed begeleiden van een project. Zo kon er makkelijk contact worden gezocht met bijvoorbeeld het waterschap, de gemeente, het eigen bestuur, Jantje beton, de provincie Overijssel en WijDeventer.

Waar wel rekening mee moet worden gehouden volgens de directeur is dat er langere tijd zit tussen het maken van plannen en het moment van de eerste schop in de grond. Die tijd is nodig voor het ontwerpen van het plein, voor het regelen van subsidies én voor de afstemming met alle betrokkenen.

Kosten

Omdat alles in 1 keer is aangepakt, heeft de aanleg van het natuurlijke schoolplein rond de € 100.000 gekost. De school heeft € 50.000 van de totale kosten betaald. De gemeente heeft € 25.000 gesubsidieerd en de overige kosten zijn gedekt door andere sponsoren en instanties.