Subsidies voor scholen

Voor scholen in Overijssel zijn verschillende subsidies beschikbaar om te verduurzamen. Check het overzicht hieronder.
  • Energiecoaches van het project Duurzame Scholen Overijssel van de provincie Overijssel helpen met advies bij het energiezuinig maken van het schoolgebouw. Heeft uw school de energiescan laten doen en gaat u de maatregelen daaruit uitvoeren? Dan kunt u gebruik maken van enkele provinciale regelingen.
  • Scholen besparen energie is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Binnen het programma wordt het basis- en voortgezet onderwijs gestimuleerd om tot en met 2020 met kleine ingrepen energie te besparen.
  • Energiefonds Overijssel levert een financiële bijdrage aan organisaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen.
  • Slim Opgewekt kijkt naar de beste manieren om energie te besparen en op te wekken en zoekt samen met school naar subsidiemogelijkheden.