Logo Deventer Stroomt

Tijdelijke subsidieregeling voor klimaatmaatregelen op bestaande bedrijventerreinen

Luchtfoto bedrijven aan een binnenhaven in Deventer

Voor het project Toekomstbestendige bedrijventerreinen heeft de gemeente, samen met Deventer Economisch Perspectief en Bedrijven Parkmanagement Deventer, tijdelijk een extra subsidiemogelijkheid voor bedrijven op bestaande bedrijventerreinen. Dit is een subsidie voor maatregelen die helpen wateroverlast, hitte en droogte te voorkomen.

De subsidie is voor bedrijven op Bergweide 3, 4 en 5, het Havenkwartier, Kloosterlanden en De Weteringen. Dit is een subsidieregeling naast de bestaande subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater. 

 

Ben er snel bij

In totaal is er nu € 30.000 beschikbaar voor bedrijven die aan de slag willen met klimaatmaatregelen. De subsidie bedraagt 50% voor de uitvoering van klimaatmaatregelen tot maximaal € 5.000 per bedrijf. Wees er dus snel bij, want op is op. Een maatregel die in aanmerking komt voor de gemeentelijke subsidie voor het afkoppelen van regenwater, komt niet in aanmerking voor de tijdelijke subsidie voor klimaatmaatregelen. Bekijk hoe u subsidie aanvraagt

 

Goed voor mens, bedrijf en natuur

Klimaatmaatregelen, maatregelen om ons aan te passen aan klimaatverandering, helpen om wateroverlast, hitte en droogte te voorkomen. Een groen en koel bedrijventerrein is ook goed voor de biodiversiteit, de gezondheid van de werknemers en de arbeidsproductiviteit. Klimaatmaatregelen zorgen ook voor een betere en duurzamere uitstraling van bedrijven(terreinen).

 

Subsidies afkoppelen regenwaterafvoer

Bedrijventerreinen liggen vol met grote dakoppervlaktes die veel regenwater opvangen en afvoeren. Dit schone regenwater gaat meestal nog naar het openbaar, gemengd rioolstelsel. Wilt u uw regenwaterafvoer afkoppelen van de riolering, dan kunt u hier subsidie voor aanvragen. Voor nieuwbouw of transformatie van een bedrijfspand gelden verplichte eisen voor klimaatmaatregelen op eigen terrein (zoals afkoppelen van het riool). Deze maatregelen vallen niet onder de afkoppelsubsidie.

 

Klimaatmakelaar kan u helpen

Heeft u vragen over klimaatmaatregelen, de subsidieregeling, wilt u advies of heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de Deventer klimaatmakelaar via klimaatadaptatie@deventer.nl.

Luchtfoto bedrijven aan een binnenhaven in Deventer