Slim Warmtenet Zandweerd

De rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Zandweerd voert gezuiverd afvalwater nu af naar de IJssel. De restwarmte kan goed gebruikt worden als duurzame energiebron voor de verwarming van huizen in Zandweerd.

Restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie gebruiken om je huis in Zandweerd te verwarmen. Ben je woningeigenaar in Zandweerd en wil je weten of dit iets voor jou is? Bekijk dan de video over het Slim Warmtenet Zandweerd.

Naar een YouTube filmpje

Wat is het Slim Warmtenet Zandweerd?

Het Slim Warmtenet Zandweerd (SWZ) is een gemeenschappelijke warmtevoorziening voor bestaande huizen in de wijk en de nieuwbouw in De Tuinen van Zandweerd. Het bestaat uit een warmtebron (restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Drents Overijsselse Delta), een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water (naar de huizen) en koud water (terug naar de zuiveringsinstallatie) stroomt en een warmtewisselaar die warmte afgeeft in de woning.

Het SWZ wordt een lage temperatuur netwerk (15 °C). De temperatuur van het aangevoerde water kan buiten de woning worden verhoogd naar een hoge temperatuur. Dit gebeurt met warmtepompen die meerdere woningen tegelijk van warmte voorzien. Wat er in een woning nodig is aan aanpassingen, is mede afhankelijk van het type woning. Meestal is een zogenaamde warmteset nodig. Dat is een warmtewisselaar waarmee de aangeboden warmte vanuit het warmtenet wordt overgedragen op de CV-installatie in de woning.

Hoe verder?

Er zijn nog heel wat stappen nodig voordat het SWZ er ligt en je jouw woning kunt (laten) aansluiten. Je hebt dus nog voldoende tijd om na te denken en aan te haken.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in juni 2020 de raad voorgesteld de 1e fase van het SWZ te financieren. De provincie Overijssel ondersteunt de aanleg met een subsidie en een lening. De gemeenteraad besluit na de zomer over het voorstel van burgemeester en wethouders stelt de raad voor de 1e fase van het SWZ te financieren. De provincie Overijssel ondersteunt de aanleg met een subsidie en een lening. De gemeenteraad besluit na de zomer over het voorstel.

Wethouder duurzaamheid en milieu Carlo Verhaar: “Gezuiverd afvalwater stroomt nu van de waterzuivering zo de IJssel in. Dat is hartstikke jammer, want de warmte van het water kunnen we goed gebruiken om woningen in Zandweerd duurzaam te verwarmen”.

“Samen met bewoners maken we plannen om Zandweerd aardgasvrij te maken. Ik ben heel blij dat de provincie wil mee-investeren in de eerste fase van het Slim Warmtenet Zandweerd. Hiermee zorgen we voor een betaalbare energierekening voor de inwoners van Zandweerd”.

Vernieuwend

De provincie ondersteunt de aanleg van de eerste fase van het warmtenet met een subsidie van € 1,7 miljoen en een lening van € 1 miljoen. Het Slim Warmtenet Zandweerd is het eerste project dat wordt uitgevoerd uit de extra financiële impuls die Provinciale Staten op 13 mei hebben toegekend aan de warmtetransitie. In totaal gaat het om een investering in fase 1 van € 6,1 miljoen.

Gedeputeerde Tijs de Bree voor energie: “Wij ondersteunen dit vernieuwende project omdat het een belangrijke bijdrage levert aan onze energiedoelstelling 20% nieuwe energie in 2020 en 50% in 2030. Het gaat om de beste duurzaamheidsoplossing voor deze wijk. Nog dit jaar gaat de schop de grond in voor de nieuwbouwwoningen. Het past bij onze ambitie om meer concrete projecten te ondersteunen”.

Uitbreiding op termijn

In de 1e fase is voorzien dat circa 450 woningen worden aangesloten, waaronder ook de 237 nieuwbouwwoningen in de Tuinen van Zandweerd. Daarna kan het warmtenet stapsgewijs worden uitgebreid naar in totaal ruim 2.000 bestaande (huur)woningen in Zandweerd. Als de gemeenteraad instemt met de plannen, dan starten de werkzaamheden voor het warmtenet in november met het bouwrijp maken voor de woningen in De Tuinen van Zandweerd.

Een groep bewoners uit Zandweerd denkt mee over een aardgasvrij Zandweerd. Jan Duisterwinkel, lid van het meedenkteam Zandweerd aardgasvrij: "Wat een goed bericht. Als de gemeenteraad positief besluit, kunnen we met de gemeente de volgende stappen zetten met het Slim Warmtenet Zandweerd. Het moet een duurzame, haalbare en betaalbare oplossing worden, om de woningen van onze wijk 'aardgasvrij' te maken."

De mogelijkheid om het warmtenet gefaseerd uit te breiden is een belangrijke reden voor de provincie om het project te ondersteunen. Het project levert belangrijke kennis en leerpunten op voor andere wijken in Deventer en Overijssel die worden voorzien van warmtenetten. Bijzonder is dat in dit project warmte van relatief lage temperatuur (< 20 graden) wordt gebruikt. Die is op veel plaatsen in Nederland beschikbaar, en dus interessant voor verduurzaming.

Samenwerking

Het SWZ is een project van de gemeente Deventer, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, de woningcorporaties Rentree, Ieder1 en de Stichting Eigen Bouw. Een groot deel van de huurwoningen in de wijk Zandweerd wordt de komende jaren vernieuwd of gerenoveerd, waardoor de kans ontstaat om op grote schaal te verduurzamen.