Logo Deventer Stroomt

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Deventer wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Meld dit dan bij ons.

 

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functionele, technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de internationale richtlijnen voor webtoegankelijkheid.

 

Wat doen wij aan toegankelijkheid?

  • Wij nemen toegankelijkheid vanaf de start mee in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites;
  • Wij laten onze websites jaarlijks testen door ervaringsdeskundigen en een onafhankelijk onderzoeksbureau;
  • Wij trainen onze medewerkers en zorgen ervoor dat hun kennis over toegankelijkheid op peil blijft.

 

Toegankelijkheidsverklaring

Jaarlijks laten wij onze website testen door ervaringsdeskundigen en een onafhankelijk onderzoeksbureau. Op 1 oktober 2020 heeft Stichting Accessibility de toegankelijkheid getoetst van de website Deventer stroomt. De uitkomsten van het rapport kunt u lezen in het toegankelijkheidsrapport (pdf). Op basis van de resultaten voeren wij de verbeteringen uit.

De stand van zaken publiceren wij in de toegankelijkheidsverklaring. De verklaring heeft op dit moment status B. Dat betekent dat de website gedeeltelijk voldoet. 

 

Contact

Bent u een pagina tegengekomen, die niet toegankelijk is? Neem dan contact op via webredactie@deventer.nl of telefoonnummer 14 0570.