Logo Deventer Stroomt

Veelgestelde vragen over aardgasvrij

De overheid neemt maatregelen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Voorkomen van verdere klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen kan het beste worden gedaan als landen samenwerken. In 2016 zijn in Parijs klimaatafspraken gemaakt door alle landen in de wereld. In het Klimaatakkoord van Nederland zijn die afspraken verder uitgewerkt.

Een van die afspraken is de overstap van fossiele naar andere, duurzamere energiebronnen. Aardgas is 1 van de fossiele brandstoffen en verantwoordelijk voor een belangrijk deel van onze CO2-uitstoot. We moeten dus langzaam maar zeker stoppen met het gebruik van aardgas. Niet alleen omdat dat in het Klimaatakkoord is afgesproken, maar ook om te kunnen stoppen met het winnen van aardgas in Groningen zodat de kans op aardbevingen daar afneemt.

In deze vraag- en antwoordlijst zijn heel veel vragen over aardgasvrij wonen, technieken, kosten, Zandweerd aardgasvrij en het slimme warmtenet in Zandweerd in verschillende rubrieken ondergebracht. Staat je vraag er niet tussen, stuur dan een e-mail naar deventerstroomt@deventer.nl.

 • Aardgasvrij in Deventer

  Wat is de Transitievisie Warmte?

  Onderdeel van het Klimaatakkoord is, dat alle Nederlandse gemeentes een Transitievisie Warmte moeten maken. Ook Deventer. In deze visie staat per wijk of dorp beschreven wat het beste duurzame alternatief is voor aardgas en het tijdspad wanneer kan worden afgekoppeld van het aardgas. Als er nu in een wijk nog geen goed alternatief voor aardgas is, staat dat ook in de visie. De kennis en techniek van nu gelden als uitgangspunt voor deze visie. Techniek ontwikkelt zich echter snel. De visie moet daarom elke 5 jaar worden herzien. De Transitievisie Warmte moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld.

  Hoe pakt Deventer de omschakeling aan?

  In Deventer start de omschakeling naar aardgasvrij vóór 2030 in ieder geval in de wijken Zandweerd Noord en Zuid (al gestart), Oranjekwartier/Keizerslanden en in Bathmen. Om dit te kunnen realiseren, wordt per buurt of dorp een Wijk Uitvoeringsplan gemaakt. In dit plan staat in ieder geval:

  • Wat per woningtype het beste duurzame alternatief voor aardgas is. Een duurzame warmtebron kan bijvoorbeeld groen gas zijn, een warmtenet of een geheel elektrische oplossing;
  • Een financiële uitwerking: zicht op de kosten van het alternatief, zowel voor inwoners als voor de maatschappij;
  • Zicht op de ruimtelijke consequenties: moeten er boven- of ondergronds nog voorzieningen worden aangebracht?

  Het Wijk Uitvoeringsplan wordt altijd in samenwerking met inwoners en woningcorporaties gemaakt. Woningeigenaren bepalen zelf welke keuzes ze maken in hun eigen huis. Het Wijk Uitvoeringsplan helpt om samen de slimste keuzes te maken. Woon je in Zandweerd Noord of Zuid, het Oranjekwartier/Keizerslanden of in Bathmen en wil je graag meedenken of heb je vragen/opmerkingen? Neem dan contact op via deventerstroomt@deventer.nl.

  Wat is Deventer stroomt?

  Energie besparen en opwekken, regenwater afvoeren en vasthouden, zomerse koelte door groene daken en tuinen. In Deventer zijn al veel inwoners, ondernemers, instellingen en bedrijven bezig met klimaatregelen. Om energiekosten te besparen, minder CO2 uit te stoten, om droogte of juist wateroverlast te voorkomen en om het zomers tijdens hele warme dagen een beetje koel te houden. Kortom, om het wonen in ons huis, in onze buurt, wijk en stad aangenaam en betaalbaar te houden.

  Deventer Stroomt is een initiatief van de gemeente Deventer, woningcorporaties ieder1, Rentree, De Marken en Eigen Bouw en netbeheerder Enexis. Deventer stroomt wordt ondersteund door een groot aantal inwoners, organisaties, bedrijven en instellingen.

  Hier vind je informatie over wat je zelf kunt doen, van kleine tot grote klimaatregelen. Van maatregelen die niks kosten tot maatregelen die om een (grotere) investering vragen. Ook vind je er informatie over landelijk en gemeentelijk beleid, subsidieregelingen, video’s en verhalen van Deventenaren die al maatregelen hebben getroffen, weggeef- en kortingsacties en nog veel meer.

 • Technieken

  Welke technieken zijn er?

  Je kunt je huis op verschillende duurzame manieren verwarmen. Wat voor jouw huis de beste techniek is, hangt van een aantal zaken af. De alternatieven die we de komende jaren in Deventer onderzoeken zijn:

  • Een warmtenet: als er een duurzame warmtebron in de buurt is, kan het aanleggen van een warmtenet een mogelijkheid zijn. In Deventer zijn al verschillende warmtenetten, maar die worden nu nog door aardgas verwarmd. De techniek is dus niet nieuw. De aanleg van nieuwe warmtenetten is vaak wel complex. Er zijn veel partijen bij betrokken en de aanleg kost tijd en geld. Eenmaal aangelegd, is een warmtenet een hele goede duurzame warmtevoorziening.
  • Elektrisch: als je huis goed genoeg geïsoleerd is, kun je voor een warmtepomp of een andere elektrische oplossing kiezen. Een warmtepomp geeft lage temperatuur af. Nadeel van een warmtepomp is het hoge stroomverbruik. Je kunt dit verminderen door de warmtepomp te combineren met zonnepanelen die je installeert.
  • Hybride: een tussenstap is een hybride ketel. Je combineert dan een warmtepomp met een cv-ketel. Dit kan bij huizen die matig geïsoleerd zijn al een goede oplossing zijn. Je bent nog niet helemaal aardgasvrij, maar het levert al wel een flinke besparing op.
  • HR+ ketel: heb je een hele oude cv-ketel dan levert overstappen op een HR+ ketel ook al een stevige besparing in het aardgasgebruik op. Is er op dit moment voor jouw wijk nog geen goed alternatief voor aardgas en vind je een hybride ketel te kostbaar, dan kan een HR+ ketel voor de komende jaren nog een oplossing zijn. Neem wel mee, dat je die over ongeveer 15 jaar weer moet vervangen. Tegen die tijd moet je wel naar een aardgasvrij alternatief.
  • Isoleren: isoleer je huis zo goed mogelijk. Je gebruikt dan in ieder geval minder aardgas en het is vaak ook comfortabeler. Zorg er wel voor, dat je het goed en professioneel aanpakt.
  • Groen gas: dit gas komt uit vergistingsinstallaties waarin bijvoorbeeld mest vergist wordt. Groen gas is hetzelfde soort gas als aardgas en komt ook door de gewone gasleiding het huis binnen. Dit vraagt de minste aanpassingen in je huis. Het probleem met groen gas is, dat er niet voldoende voorraad is om alle woningen van te voorzien. Voor gebruik van groen gas kies je dus alleen als het echt niet anders kan.

  Hoe weet ik welke technieken voor mijn huis mogelijk zijn?

  In de Transitievisie Warmte kun je vinden welke toepassing voor jouw wijk of dorp de beste oplossing is. Dat kan bijvoorbeeld een warmtenet of een elektrische oplossing zijn. De beste oplossing wordt op wijk- of dorpsniveau gekozen. Daarom kunnen de alternatieven per wijk of dorp verschillen. Is er een hoge of lage woningdichtheid? Is er een duurzame warmtebron in de buurt? Zijn woningen oud of relatief nieuw? Dat zijn allemaal factoren die invloed hebben op wat de beste keuze is. Daarnaast hebben sommige inwoners al veel aan hun eigen huis verduurzaamd en andere niet. Wil je voor je eigen woning weten wat je zelf al kunt doen? Vraag dan een gratis persoonlijk advies aan van een energiecoaches van de Deventer Energie Coöperatie.

  Hoe pak ik de omschakeling naar aardgasvrij aan?

  Is je cv-ketel aan vervanging toe en wil je overstappen op een duurzaam alternatief? Neem dan in ieder geval de volgende stappen:

  • Kijk in de Transitievisie Warmte (deze is nu nog niet vastgesteld door de raad) of jouw wijk vóór 2030 al is ingepland voor de overschakeling naar aardgasvrij (in ieder geval de wijken Zandweerd Noord en Zuid (gestart), Oranjekwartier/Keizerslanden en Bathmen). Is dat het geval, kijk dan in het Wijk Uitvoeringsplan wat de beste alternatieven zijn voor jouw woning. Op deze website vind je hierover informatie per wijk.
  • Staat jouw wijk of dorp na 2030 op de planning, dan kun je het beste zelf een plan maken. Daarbij kun je gratis de hulp inschakelen van de energiecoaches van de Deventer Energie Coöperatie. Een energiecoach kan je op hoofdlijnen wegwijs maken.
  • Wil je jezelf eens rustig oriënteren op wat er allemaal kan, kijk dan op de website van Milieu Centraal.Wil je samen met de buren een plan maken? Ook dat kan. Misschien wil je samen gaan isoleren of samen een warmtepomp inkopen. Ook daar kun je advies over inwinnen bij de energiecoaches van de Deventer Energie Coöperatie.

  Wat gebeurt er als de stroom uitvalt?

  Als je jouw huis verwarmt met een warmtepomp, dan valt deze uit bij een stroomstoring. Meestal wordt de warmte opgeslagen in een buffervat, dat nog wel enige tijd warm blijft. Ook bij een cv-ketel op gas valt de pomp die het warme water rondpompt uit. Gelukkig valt in Nederland gemiddeld maar 20 minuten per jaar de stroom uit.

  Kan waterstof aardgas vervangen?

  Waterstof wordt vaak genoemd als alternatief voor aardgas. Deze techniek is op dit moment volop in ontwikkeling, maar de verwachting is dat waterstof pas na 2040 op grote schaal beschikbaar is voor de verwarming van huizen. Ook de industrie en de transportsector willen gebruik maken van waterstof. Een van de grote uitdagingen is de productie. Om waterstof te maken, is een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit nodig. Als die elektriciteit niet duurzaam wordt opgewekt, is waterstof geen schoon alternatief voor aardgas.

 • Thuis

  Is een woning zonder aardgas meer waard?

  Als je je huis verkoopt, moet je een energielabel aanvragen. Een huis met een A-label is het meest energiezuinig. Een huis met een G-label is het minst energiezuinig. Mensen letten bij de koop van een woning steeds meer op het energielabel. Onderzoek laat zien dat huizen met een hoger energielabel ongeveer 2% duurder verkocht worden dan vergelijkbare huizen met een lager energielabel. Ook staan deze huizen gemiddeld korter te koop. Investeren in een duurzaam huis, betaalt zich dus weer terug bij de verkoop. Naar verwachting wordt de invloed van duurzaamheid in de toekomst alleen maar groter.

  Krijg ik vochtproblemen/gaat mijn huis muf ruiken als ik mijn huis isoleer?

  In een huis is altijd vocht aanwezig. Je kookt en doucht en ook wijzelf veroorzaken vocht door uitademen en zweten. Dit vocht kan op koude plekken voor schimmel zorgen. Schimmel is niet goed voor je gezondheid en je huis gaat er muf van ruiken. In een huis zonder isolatie verdwijnt het teveel aan vocht en komt er verse lucht binnen. Maar ook warmte gaat onnodig verloren. Is je huis wel goed geïsoleerd, let er dan op dat je jouw huis regelmatig ventileert. Zo ontstaat er geen schimmel en blijft de lucht die je inademt gezond.

  Laat voor je de muren isoleert een bedrijf altijd even kijken of de spouw (de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur) schoon is. Soms zitten er beton- of bouwresten in de spouw. Die kunnen voor vochtplekken zorgen nadat de muur geïsoleerd is. Via zo’n beton- of bouwrest komt kou van buiten naar binnen. En op die koude plek kan dan een vochtplek ontstaan. Ook in dit geval geldt; goed ventileren voorkomt problemen.

  Moet ik nu al investeren in mijn huis of kan ik beter wachten tot de gemeente een plan heeft gemaakt?

  In 2021 moeten alle gemeenten in de Transitievisie Warmte aangeven welke energiebron in een wijk aardgas vervangt als duurzame warmtebron. Ook als er nog geen goed alternatief is, staat dat in de visie. Een duurzame warmtebron kan bijvoorbeeld groen gas zijn, een warmtenet of een geheel elektrische oplossing. Ondertussen gaan de technische ontwikkelingen door. Misschien zijn er over 15 jaar wel oplossingen die we nu nog niet kennen. Betekent dit dat je tot die tijd maar moet wachten? Nee, je kunt ook nu al stappen zetten:

  • Je kunt vaak meer besparen op je energierekening dan je denkt. Alleen al door op je eigen gedrag te letten en (oude) apparaten weg te doen of uit te zetten. Kijk op onze website van voor besparingstips;
  • Het is altijd slim om je huis zo goed mogelijk te isoleren. Dat bespaart energie en geld, of je jouw huis nu verwarmt met aardgas of een andere bron;
  • Misschien wil je alvast lage temperatuurverwarming zoals bijvoorbeeld vloerverwarming aanleggen. Nu nog op gas, maar in de toekomst kun je dan eenvoudig koppelen met een warmtepomp, (groen) gas, een hybride ketel of een warmtenet;
  • Is het tijd voor een nieuw kooktoestel, koop er dan een die op elektriciteit werkt in plaats van op gas;
  • Ga je binnenkort verbouwen, houd er dan rekening mee dat je huis in de toekomst aardgasvrij moet zijn. Zorg bijvoorbeeld voor goede isolatie, kies eventueel voor lage temperatuurverwarming en zorg dat er in de kruipruimte voldoende plek is/blijft om in de toekomst andere leidingen of buizen aan te leggen.

  Of je nu al stappen zet om minder energie te gebruiken, zelf stroom op te wekken of helemaal aardgasvrij te wonen, beslis je als huiseigenaar zelf. Misschien wil je zelf bepalen hoe je huis wordt verwarmd of doe je liever niet mee met een gezamenlijke oplossing. Het kan ook zijn dat je niet wilt wachten en nu al van het aardgas af wilt. Misschien is jouw wijk wel pas over 15 jaar aan de beurt en dan heb je toch maar mooi jarenlang geen gasrekening meer ontvangen. Wil je tips over wat jij in jouw huis kan doen, maak dan een afspraak met een gratis energiecoach. Hij of zij komt bij je langs en adviseert welke stappen jij op dit moment het beste kan nemen.

  Wat kan ik doen om mijn bestaande woning aardgasvrij te maken / te verduurzamen?

  Welke maatregelen voor jou mogelijk zijn, is afhankelijk van je huis. Over het algemeen kun je deze volgorde van stappen aanhouden:

  Stap 1: bespaar!

  Wees zuinig met energie, want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken of te betalen. Kijk voor slimme bespaartips op Energie besparen of op de website van Milieu Centraal.

  Stap 2: Zorg dat je je huis zo goed mogelijk isoleert!

  De meeste huizen verwarmen we nu nog met aardgas. Aardgas voor warm water om te douchen en om je huis te verwarmen Of je jouw huis straks verwarmt met groen gas, een warmtenet, een warmtepomp of een andere techniek, zorg dat jouw huis zo goed mogelijk geïsoleerd is. Anders verliest je huis onnodig veel warmte.

  Stap 3: Kies voor de oplossing die het beste past bij jou en je huis

  Er zijn allerlei mogelijkheden om op aardgas te besparen. In het ideale geval ga je gelijk voor een huis zonder aardgas. Je bespaart hiermee flink op je energierekening (als je de stroom die je nodig hebt, ook zelf opwekt). Dus de kosten die je maakt, verdienen zichzelf (grotendeels) terug.

  Kijk voor verduurzaming van je huis ook eens op Acties en hulp. Daar vind je bijvoorbeeld informatie over het deskundige, onafhankelijke en vrijblijvende advies dat de energiecoaches van de Deventer Energie Coöperatie je gratis kunnen geven. 

  Mag mijn nieuwbouwhuis nog op het gasnet worden aangesloten?

  Nee. Vanaf 1 juli 2018 geldt de wet Voortgang Energie Transitie (VET). Deze wet verbiedt netbeheerders om nieuwbouwhuizen aan te sluiten op het aardgasnetwerk.

  Hoe kan ik mijn nieuwbouwhuis gelijk aardgasvrij/duurzaam maken?

  Nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin staan allerlei eisen beschreven waaraan je woning moet voldoen, ook op het gebied van energie. Neem met je aannemer de alternatieven door om je nieuwe woning aardgasvrij te bouwen. Breng gelijk overal goede isolatie aan, want de geringe meerkosten wegen niet op tegen het later na-isoleren. Kies niet voor standaard verwarming, maar voor lage temperatuurverwarming. Overweeg ook de installatie van zonnepanelen op je dak. Je kunt ook een deskundige energiecoach van de Deventer Energie Coöperatie inschakelen voor gratis, vrijblijvend en onafhankelijk advies.

  Hoe kan ik energie besparen?

  Wees zuinig met energie, want wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken of te betalen. Kijk voor slimme bespaartips op Energie besparen of op de website van Milieu Centraal.

  Ik woon in een huurhuis, hoe kan ik aardgasvrij worden?

  Voor huurders van een woningcorporatie geldt dat onderhoud, verduurzaming en de overstap naar aardgasvrij wonen door de woningcorporatie wordt uitgevoerd. Je hoeft als huurder zelf niets te doen. De woningcorporatie gaat met de huurders in gesprek over het aardgasvrij maken van de woningen en alternatieven voor het verwarmen van de woning. In veel gevallen zal het aardgasvrij maken van de woningen samenvallen met een renovatie of onderhoud aan de woningen. Op het moment dat er concrete plannen zijn voor het aardgasvrij maken van een complex of buurt, neemt de woningcorporatie contact met je op. Je kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met je woningcorporatie, als je wilt weten wanneer jouw woning(complex) op de planning staat.

  Betekent aardgasvrij dat dat ik elektrisch moet gaan koken?

  Ja, dat klopt. Elektrisch koken is een goed alternatief voor koken op aardgas.

  Ik wil een nieuwe keuken kopen. Kan ik dan al het beste een elektrisch kooktoestel kopen?

  Als je er zeker van wil zijn dat je kooktoestel toekomstbestendig is, kies dan voor een elektrisch toestel. Er komt een moment dat Deventer aardgasvrij is.

  Ik heb net een nieuw gasfornuis gekocht. Heb ik daar straks niets meer aan?

  Het kan nog lang duren voordat gas uit jouw wijk verdwijnt, maar dat kan ook al snel zijn. Het is op dit moment nog niet voor alle wijken bekend, op welke termijn ze afgekoppeld worden.

 • Kosten

  Wat kost het om een bestaand huis aardgasvrij te maken?

  Om je huis aardgasvrij te maken, vervang je de traditionele cv-ketel door een verwarmingssysteem dat niet op aardgas werkt en het gasfornuis door een elektrische kookplaat. Voor welke techniek je kiest, hangt af van je huis. In ieder geval is het slim om je huis eerst zo goed mogelijk te isoleren, zodat je minder warmte nodig hebt. Isolatiekosten zijn afhankelijk van de omvang en staat van je huis. Moeten naast de muren ook nog de vloer en het dak worden geïsoleerd? Heeft je huis spouwmuren of moeten de muren van binnen of van buiten worden geïsoleerd? Allemaal factoren die van invloed zijn op de kosten. Elke woning vraagt dus om een maatwerkadvies.

  Zijn er subsidies beschikbaar?

  Je kunt op dit moment gebruik maken van een aantal financiële regelingen als je je huis wilt verduurzamen. Voor een actueel overzicht kijk je de website van Milieu Centraal.

  Verschillende hypotheekverstrekkers en banken bieden ook extra financiële ruimte als je een (nieuw gekocht) huis wilt verduurzamen. Vraag je financieel adviseur naar de mogelijkheden.

  Hoe zit het met aardgasvrij en huurhuizen?

  Als je in een huurhuis woont, investeert je woningcorporatie hoogstwaarschijnlijk in het verduurzamen van je huis. Neem voor meer informatie contact op met je woningcorporatie. De gemeente Deventer en de Deventer woningcorporaties werken veel samen.

  Is een woning zonder aardgas meer waard?

  Als je je huis verkoopt, moet je een energielabel aanvragen. Met een energielabel kunnen kopers en huurders in één oogopslag zien hoe zuinig een woning is. Dat is handig, want een keuze voor een zuinige woning betekent een lagere energierekening, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu! Een huis met een A-label is het meest energiezuinig. Een huis met een G-label is het minst energiezuinig. Volgens onderzoek worden huizen met een hoger energielabel ongeveer 2% duurder verkocht dan vergelijkbare huizen met een lager energielabel. Ook staan deze huizen gemiddeld korter te koop. Investeren in een duurzaam huis betaalt zich dus weer terug bij de verkoop.

  Wordt de WOZ-waarde van mijn huis hoger als ik het verduurzaam?

  Voorlopig heeft het energielabel van een huis geen effect op de WOZ-waarde.

 • Aardgasvrij Zandweerd

  Waarom starten met Zandweerd?

  Voor Zandweerd Noord en Zuid wordt om 3 redenen als eerste een Wijk Uitvoeringsplan opgesteld. Ten eerste wordt een groot deel van de huurwoningen van woningcorporaties Rentree, Ieder1 en Stichting Eigen Bouw in Zandweerd de komende jaren vernieuwd of gerenoveerd. Een mooie kans om op grote schaal te verduurzamen. Ten tweede kan de restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Zandweerd slim gebruikt worden als duurzame energiebron voor de verwarming van huizen in Zandweerd. En ten derde start binnenkort de bouw van huizen in de Tuinen van Zandweerd. Deze huizen worden allemaal aardgasvrij. Eigenaren kunnen gelijk kiezen of ze willen aansluiten op het Slim Warmtenet Zandweerd.

  Welk gebied valt onder het project?

  Welke delen van Zandweerd bij het project Zandweerd aardgasvrij horen, is te zien op Stratenplattegrond begrenzing proeftuin (pdf, 2,2 MB).

  Welke techniek wordt wel/niet gebruikt in Zandweerd?

  De restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Zandweerd kan goed gebruikt worden als duurzame energiebron voor de verwarming van huizen in Zandweerd via een warmtenet. Naast het warmtenet is een all electric verwarming van huizen op dit moment ook een goede oplossing. Er zijn geen andere duurzame energiebronnen aanwezig, waardoor bijvoorbeeld geothermie of biomassa zijn uitgesloten.

  Wanneer wordt Zandweerd aardgasvrij?

  Met de aanleg van het warmtenet heb je als inwoner van Zandweerd de keuze om aardgasvrij te wonen. Of je aansluit, bepaal je zelf. Dankzij de subsidies die gemeente Deventer heeft gekregen en vanwege de aanwezigheid van de rioolwaterzuiveringsinstallatie als duurzame bron van warmte, is Zandweerd de 1e wijk in Deventer waar een start wordt gemaakt met het aardgasvrij maken. Aan een concrete planning wordt nog gewerkt.

  Wel is duidelijk dat de aanleg van het warmtenet in stappen gaat. Globale fasering aanleg warmtenet Zandweerd (jpg, 235 KB) toont de globale fasering in de tijd. De exacte planning deelt de gemeente met de inwoners van de wijk.

  Ik woon in Zandweerd en kook op gas. Wie betaalt een nieuw kooktoestel en nieuwe pannen?

  Eind 2020 heeft het Rijk subsidie verleend om Zandweerd aardgasvrij te maken. Deze bijdrage is bedoeld voor de ontwikkeling van technieken die duurzame warmte leveren voor de wijk. Op dit moment is nog niet beslist of er ook een deel van de subsidie aan huiseigenaren wordt toegekend.

  De meeste pannen zijn geschikt voor koken op diverse warmtebronnen. Aan de symbolen op pannen kun je zien waarvoor ze geschikt zijn. Pannen die je gebruikt hebt op een gastoestel, kun je gewoon gebruiken op een elektrische kookplaat. Voor koken op inductie, maakt het ook niet uit of de pan eerder op gas gebruikt is. Inductie werkt namelijk met een magnetisch veld en dat werkt ook als de bodem van de pan niet overal contact maakt met de kookplaat.

 • Slim Warmtenet Zandweerd

  Wat is een warmtenet?

  Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen. De warmte komt bij voorkeur van een duurzame bron. Dat een warmtenet werkt, is een bewezen voorbeeld in de nieuwbouwwijk Zuidbroek in Apeldoorn. De warmte is daar afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Vallei en Veluwe.

  Waar komt het warme water voor het Slim Warmtenet Zandweerd vandaan?

  In Zandweerd is de rioolwaterzuiveringsinstallatie een duurzame bron. Met de restwarme van gezuiverd afvalwater dat nu de IJssel instroomt, kunnen we de woningen in Zandweerd Noord en Zuid duurzaam verwarmen.

  Wat is een hoge of lage temperatuur warmtenet?

  De warmte die door de buizen van het Slim Warmtenet Zandweerd stroomt heeft een lage temperatuur (circa 18 graden Celsius). Dat is niet warm genoeg om je huis mee te verwarmen. Een warmtepomp moet het water verder opwarmen. Voor nieuwbouwwoningen in de Tuinen van Zandweerd is opwarmen naar 40 graden Celsius voldoende, omdat deze huizen bij de bouw meteen kunnen worden voorzien van een warmtepomp en eventueel vloer- en/of wandverwarming.

  Voor de bestaande woningen brengt een (collectieve) warmtepomp het water naar 70 graden Celsius. Dat is voldoende om je huis mee te verwarmen en van warm water te voorzien. Bij bestaande huizen in Zandweerd is meestal geen plek voor een warmtepomp. Daarom wordt voor de bestaande huizen de temperatuur buiten de woning van laag naar hoog gebracht door centrale warmtepompen. Er komt gelijk water met een hoge temperatuur je huis binnen.

  Heb ik een andere verwarmingsinstallatie nodig?

  Omdat water met hoge temperatuur gelijk je huis binnenkomt, kunnen de bestaande radiatoren gewoon in gebruik blijven. Wel is het belangrijk je woning te isoleren en naden en kieren te dichten. Er gaat dan zo min mogelijk warmte verloren. Dat zorgt voor een constante en comfortabele temperatuur in huis, minder energiegebruik én een lagere energierekening.

  Kun je je huis alleen verwarmen of ook koelen als je aansluit op het Slim Warmtenet Zandweerd?

  Het Slim Warmtenet Zandweerd biedt huiseigenaren de mogelijkheid om ook beperkt te koelen. Om te kunnen koelen moet de woning wel voorzien zijn van een warmtepomp. Dat kan bij de nieuw te bouwen woningen in de Tuinen van Zandweerd. In bestaande woningen in Zandweerd die door centrale warmtepompen worden verwarmd, bestaat geen mogelijkheid tot koelen.

  Wat is er nu zo slim aan het warmtenet in Zandweerd?

  Het slimme aan dit warmtenet is, dat we een lage temperatuur combineren met (collectieve) warmtepompen. Naast de nieuwe, kunnen ook de bestaande woningen in Zandweerd duurzaam worden verwarmd. Het warmtenet heeft een capaciteit van ruim 2.000 woningen.

  Wie werken er mee aan het Slim Warmtenet Zandweerd?

  Het Slim Warmtenet Zandweerd is een project van de gemeente Deventer, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, de woningcorporaties Rentree, Ieder1, Stichting Eigen Bouw en Enpuls (onderdeel van netwerkbedrijf Enexis).

 • Aansluiten op Slim Warmtenet Zandweerd

  Hoe kan ik aansluiten op het warmtenet en wanneer?

  De aanleg van het Slim Warmtenet Zandweerd gebeurt in stappen. Als woningeigenaar in Zandweerd Noord en Zuid krijg je van de gemeente tijdig een aanbod om aan te sluiten op het warmtenet. Dit aanbod werkt de gemeente het komende jaar verder uit.

  Wie kunnen er aansluiten op het Slim Warmtenet Zandweerd?

  In fase 1 van de aanleg van het Slim Warmtenet Zandweerd kunnen de eigenaren van de nieuw te bouwen huizen in de Tuinen van Zandweerd aansluiten op het warmtenet. Woningen van de woningbouwcorporaties Rentree, ieder1 en Stichting Eigen Bouw zijn of worden de komende tijd gerenoveerd en verduurzaamd. Zij zijn klaar voor aansluiting op het warmtenet. Particuliere woningeigenaren in Zandweerd kunnen stap voor stap ook op het warmtenet worden aangesloten.

  Wanneer kan ik aansluiten?

  De aanleg van het warmtenet gebeurt gefaseerd. Als 1e in de Tuinen van Zandweerd, de nieuwbouwlocatie die het dichtst bij de rioolwaterzuivering ligt. Vervolgens zal in blokken de rest van de wijk een aanbod voor aansluiting krijgen. De aanleg van het warmtenet is rendabel als een groot deel van de woningeigenaren aansluit. De aanlegfasering wordt nog verder uitgewerkt.

  Moet ik verplicht meedoen aan het Slim Warmtenet Zandweerd?

  Je bent niet verplicht om van het aardgas af te gaan. Althans nu nog niet, maar de regering geeft wel een duidelijk signaal af. In 2030 gaat de gaskraan in Groningen dicht en in 2050 moet heel Nederland aardgasvrij zijn. Tot die tijd zal er nog aardgas (uit het buitenland) beschikbaar zijn.

  Kan ik later alsnog aansluiten op het Slim Warmtenet Zandweerd?

  Later aansluiten is altijd mogelijk. Het kan zijn dat aansluiten dan wel duurder is dan het eerste aanbod dat je krijgt.

  Kan ik weer van het Slim Warmtenet Zandweerd worden afgekoppeld als het niet bevalt?

  Ja, afkoppelen van het warmtenet is mogelijk omdat je vrijwillig aansluit en daar een overeenkomst voor aangaat. Aan afsluiten zijn echter wel kosten verbonden. Houd ook rekening met de kosten om je huis op een andere manier te verwarmen.

  Kan ik meedenken?

  Graag! Via het e-mailadres zandweerdstroomt@deventer.nl kun je je wensen, ideeën, vragen en eventuele zorgen kenbaar maken. Er zijn al bewoners actief met het maken van een buurtplan voor Zandweerd aardgasvrij. Daarnaast zijn er regelmatig informatieavonden, meedenksessies, etcetera, in de wijk. Bekijk de agenda.

  Wie betaalt de aanleg van het Slim Warmtenet Zandweerd?

  De provincie Overijssel ondersteunt de aanleg van de eerste fase van het Slim Warmtenet Zandweerd met een subsidie van 1,7 miljoen euro en een lening van 1 miljoen euro op een totale investering van 6,1 miljoen euro in fase 1. Daarnaast wordt in november bekend of het Rijk financieel bijdraagt.

  Het College van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld om de aanleg van de eerste fase (aansluiting van 400 woningen) van het Slim Warmtenet Zandweerd mee te financieren. De gemeenteraad heeft hierover op 7 oktober 2020 positief besloten.

   

  Wie is eigenaar van het Slim Warmtenet Zandweerd?

  Bij het Slim Warmtenet Zandweerd zijn het warmtenet, de warmteproductie en levering gesplitst. Het voorstel is om het warmtenet in publieke handen te houden, in eerste instantie in de handen van de gemeente. Hierover moet de gemeenteraad nog beslissen. De warmteproductie ligt bij Waterschap Drents-Overijsselse Delta, eigenaar van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Een leverancier wordt nog gezocht.

  Kan ik van warmteleverancier wisselen?

  Als particulier ben je op individuele basis niet zo flexibel in het wisselen van warmteleverancier als bij elektriciteit en gas. Omdat het warmtenet voor gemeenschappelijk gebruik is, moet over het wisselen van warmteleverancier gezamenlijk worden besloten. De gemeente bekijkt of hiervoor maximale flexibiliteit is in te bouwen in het contract met de warmteleverancier.

  Wat kost het om mijn huis klaar te maken voor aansluiting op het Slim Warmtenet Zandweerd?

  Woon je in een bestaande woning, dan geldt dat je je huidige gasketel verwijdert en dat er een gemeenschappelijke warmtepomp geplaatst moet worden. Omdat de warmte buiten de woning van lage temperatuur naar hoge temperatuur gaat, zijn de kosten voor jou als woningeigenaar beperkt. Op dit moment is nog niet besloten hoe de financiële bijdragen in de wijk verdeeld gaat worden en wat de kosten per woning worden. De gemeente zal hier met de partijen en bewoners nog plannen voor uitwerken. Voor nieuw te bouwen woning geldt dat je als eigenaar een warmtepomp laat installeren in plaats van een verwarmingsketel.