Regenwater afvoeren en vasthouden

Bij stortbuien kan het riool steeds vaker de hoeveelheid water niet meer aan. In droge periodes kan de tuin vaak wel wat extra water gebruiken. Je kunt allerlei maatregelen nemen om regenwater anders af te voeren (langer) vast te houden in je tuin. Wat je ook doet, het begint met het afkoppelen van de regenpijp van het riool.

De gemeente stelt hiervoor een subsidie beschikbaar. Deze subsidie bedraagt per m2 afgekoppeld dakoppervlak:

  • €8 voor daken tot en met 1000 m2
  • €6 voor daken groter dan 1000 m2
  • €4 voor daken groter dan 2000 m2
  • €2 voor het afkoppelen door het afvoeren van regenwater naar nabijgelegen oppervlaktewater

Het minimale dakoppervlak dat per aanvraag moet worden afgekoppeld is 20 m2. Lees meer over de subsidie en hoe je subsidie kunt aanvragen.