Logo Deventer Stroomt

Laagte in je tuin

Niks nieuws onder de zon: water stroomt altijd naar het laagstgelegen punt. Maak je hoogteverschillen in je tuin, dan verzamelt bij overvloedige regenval het water zich op de laaggelegen plek die jij hebt bepaald. Door water tijdelijk vast te houden, wordt het niet meteen via de riolering afgevoerd. Bij hevige regenval voorkom je zo dat de riolering te veel water ineens moet verwerken, waardoor straten kunnen onderlopen.

Door hoogteverschillen in je tuin worden hoger gelegen delen – je terras bijvoorbeeld – sneller droog. In lager gelegen en onverharde delen kan het water even blijven staan, geleidelijk wegzakken in de bodem of verdampen. Zo verdroogt je tuin minder snel en blijft het er bij warmer weer ook koeler.

Meer diversiteit

In een tuin met hoogteverschillen heb je planten nodig die goed tegen droogte kunnen én planten die van meer vocht houden. Deze mix van planten is goed voor de biodiversiteit aan planten en dieren.

Aan de slag

Misschien heeft je tuin al plekken waar water langer blijft staan. Die kun je groter maken of uitdiepen. Is zo’n plek er nog niet, zoek dan een plek waar het water van een regenbui zonder probleem kan blijven staan. Om te weten of de ondergrond geschikt is om water op te nemen, kun je de emmerproef doen.

Emmerproef

Graaf daarvoor een paar gaten met de inhoud van ongeveer een emmer (10 liter) en vul ze met een emmer water. Zakt het water binnen 30 minuten weg, dan is de plek geschikt voor infiltratie. Duurt het meer dan een uur, dan is de ondergrond minder geschikt en kun je die plek beter niet verlagen. Een regenwatervijver is dan misschien een mogelijkheid.

Welke inhoud?

Een laagte in je tuin leg je meestal aan als je ook je regenpijp – en dus ook dakoppervlak – afkoppelt. Per m2 afgekoppeld dak is 20 liter aan opvangcapaciteit nodig. Voor een afgekoppeld dak van 50 m2 heb je dan bijvoorbeeld een regenwatervijver of infiltratievoorziening nodig van 1.000 liter.

Maak je een laagte in je tuin, dan kun je de grond gebruiken om andere delen op te hogen, bijvoorbeeld voor een terras. Zorg er wel voor dat het terras een beetje afloopt in de richting van de laaggelegen plek, of leg gootjes aan in de terras.

Handig

Kies de lager gelegen plek(ken) op ruime afstand van je huis en voorkom dat eventueel overtollig water van jouw tuin naar die van je buren loopt. Leg daarom bij het verlaagde deel van je tuin een noodoverlaat (overstort) aan. Als je het water niet meer op een andere plek in je tuin kwijt kunt, voer het dan af op het riool.

Leg in het lagere deel een grasmat of een kruidenrijk grasland aan, of kies voor planten die van water houden. Op de drogere delen zet je planten die beter tegen droogte kunnen. Op internet is hierover veel informatie te vinden. Ook bij tuincentra en bij hoveniers kunnen ze je verder helpen.