Logo Deventer Stroomt

Subsidieregelingen water

Het gebeurt steeds vaker dat het riool de hoeveelheid regenwater niet aankan bij stortbuien. En in droge periodes kan je tuin vaak wel wat extra water gebruiken. Wil je regenwater afkoppelen van het riool en tegelijk je tuin of dak vergroenen? Dan zijn er verschillende subsidieregelingen die je (financieel) op weg kunnen helpen.

 

Gemeentelijke subsidie voor afkoppelen regenpijp

Je kunt verschillende maatregelen nemen om regenwater anders af te voeren of (langer) vast te houden in je tuin. Wat je ook doet, het begint met het afkoppelen van de regenpijp van het riool. De gemeente Deventer stelt hiervoor een subsidie beschikbaar.

Deze subsidie bedraagt per m2 afgekoppeld dakoppervlak:

  • €8 voor daken tot en met 1000 m2
  • €6 voor daken groter dan 1000 m2
  • €4 voor daken groter dan 2000 m2
  • €2 voor het afkoppelen door het afvoeren van regenwater naar nabijgelegen oppervlaktewater

Het minimale dakoppervlak dat per aanvraag moet worden afgekoppeld is 20 m2. Lees meer over de subsidie en hoe je deze kunt aanvragen.

Subsidieregeling "Klimaat actief"

Het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft een subsidieregeling voor inwoners, die gezamenlijk hun woonomgeving klimaatbestendiger willen maken. Denk hierbij aan groene daken, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de tuin. Kijk voor meer informatie op de website van de Drents Overijsselse Delta

Subsidie Klimaatadaptieve maatregelen voor bedrijven

Heeft u een bedrijf? Bedrijven kunnen de subsidie voor het afkoppelen van het regenwater van het dak aanvullen met de 'Subsidie Klimaatadaptieve maatregelen voor bedrijven’. Met deze subsidieregeling kunt u subsidie aanvragen voor aanvullende klimaatmaatregelen. Het gaat hierbij om maatregelen op het eigen perceel van het bedrijf die hitte, droogte of wateroverlast helpen voorkomen, of verminderen. Ga naar Subsidie Klimaatadaptieve maatregelen voor bedrijven