Zandweerd stroomt

Veel Deventenaren, bedrijven en instellingen zijn al bezig met energie besparen en energie opwekken. Woningcorporaties Rentree, Woonbedrijf ieder1, De Marken en verhuurder Eigen Bouw verduurzamen hun woningen en complexen. De gemeente, verhuurders en netbeheerder Enexis Groep werken samen om wijk voor wijk de bestaande woningen van het aardgas af te krijgen en over te schakelen op betaalbaar wonen met duurzame energie.

In 2050 moet elk huishouden in Nederland van het gas af zijn. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. Eind 2021 moet elke gemeente daarvoor een plan klaar hebben. In deze Transitievisie Warmte staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken en hoe we dat wijk-voor-wijk willen doen. En welke er vóór 2030 van het aardgas af kunnen. Per wijk wordt daar een Wijkuitvoeringsplan voor gemaakt.

Zandweerd stroomt

Zandweerd Noord en Zuid zijn de 1e Deventer buurten waar we aan de slag zijn gegaan. Met restwarmte uit de rioolzuiveringsinstallatie (RWZI) bij Zandweerd kunnen namelijk huizen in deze buurten op een duurzame manier worden verwarmd. Daarvoor wordt het Slim Warmtenet Zandweerd aangelegd.

Buurtplan

Sinds oktober 2019 onderzoeken buurtbewoners in een meedenkteam wat er nodig is ter voorbereiding op een aardgasvrije wijk. Het meedenkteam kijkt naar alternatieven voor aardgas als warmte- en energiebron, naar de technische en financiële mogelijkheden in de buurt en wat er nodig is per type woning. De duurzame verwarming van huizen in de wijk met het warmtenet speelt daarbij een belangrijke rol. Zo ontstaat er uiteindelijk een Buurtplan opgesteld door bewoners voor bewoners.

Slim Warmtenet Zandweerd

Verwarmen via een warmtenet vraagt om aanpassingen van huizen. Veel huizen kunnen beter geïsoleerd worden. Ook koken gaat op een andere manier dan op gas. Begrijpelijk dat er veel vragen zijn over het Slim Warmtenet Zandweerd. Vragen van bewoners over bijvoorbeeld techniek, kosten, aansluiten, leverancier en huisaanpassingen hebben we op een rijtje gezet. In het keuzemenu hiernaast zijn alle vragen en antwoorden te vinden.