Zandweerd stroomt

Veel Deventenaren, bedrijven en instellingen besparen al energie besparen en wekken energie op. Woningcorporaties Rentree, Woonbedrijf ieder1, De Marken en verhuurder Eigen Bouw verduurzamen hun woningen en complexen. De gemeente, verhuurders, netbeheerder Enexis Groep en bewoners werken samen om wijk voor wijk over te schakelen op betaalbaar wonen met duurzame energie.

In 2050 moet elk huishouden in Nederland van het aardgas af zijn. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. Eind 2021 moet elke gemeente daarvoor een plan klaar hebben. In deze Transitievisie Warmte staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken en hoe we dat wijk-voor-wijk willen doen. En welke er vóór 2030 van het aardgas af kunnen. Per wijk wordt daar een Wijkuitvoeringsplan voor gemaakt.

Slim Warmtenet Zandweerd

In Zandweerd Noord en Zuid gaan we als eerste aan de slag. Dat doen we met restwarmte uit de rioolzuiveringsinstallatie bij Zandweerd van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Daarmee kunnen we namelijk huizen in deze buurten op een duurzame manier verwarmen. Daarvoor wordt het Slim Warmtenet Zandweerd aangelegd.

Verwarmen via een warmtenet vraagt om aanpassingen van huizen. Veel huizen kunnen beter geïsoleerd worden. Ook koken gaat op een andere manier dan op gas. Begrijpelijk dat er veel vragen zijn over het Slim Warmtenet Zandweerd. Vragen van bewoners over bijvoorbeeld techniek, kosten, aansluiten, leverancier en huisaanpassingen hebben we op een rijtje gezet. In het keuzemenu hiernaast zijn alle vragen en antwoorden te vinden.

Buurtplan

Van oktober 2019 tot oktober 2020 onderzochten buurtbewoners in een meedenkteam wat er nodig is ter voorbereiding op een aardgasvrije wijk. Het meedenkteam keek naar alternatieven voor aardgas als warmte- en energiebron, naar de technische en financiële mogelijkheden in de buurt en wat er nodig is per type woning. De duurzame verwarming van huizen in de wijk met het warmtenet speelt daarbij een belangrijke rol. Zo ontstaat er uiteindelijk een Buurtplan opgesteld door bewoners voor bewoners.

Buurtnieuws Zandweerd

De bewonersvereniging van Zandweerd maakt voor haar leden vier maal per jaar het Buurtnieuws Zandweerd. Een keer per jaar wordt de krant overal in Zandweerd bezorgd. In maart verscheen de mooie thema-editie Duurzaamheid. Heel Zandweerd kreeg deze uitgave in de bus.