Logo Deventer Stroomt

Slim Warmtenet Zandweerd

Deventer krijgt een rijkssubsidie van bijna 4,9 miljoen euro voor het aardgasvrij maken van de wijk Zandweerd. Eerder besloten de gemeenteraad van Deventer en de provincie Overijssel tot een financiƫle bijdrage. De aanleg van het Slim Warmtenet Zandweerd kan nu starten.

 Uitleg Warmtenet

 

Slim warmtenet: hoe werkt het?

Met de warmte van het gezuiverde water van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Drents Overijsselse Delta kunnen in de 1e fase van het Slim Warmtenet Zandweerd zo’n 450 woningen worden verwarmd. Begonnen wordt met de 237 nieuwbouwwoningen in de Tuinen van Zandweerd. In de toekomst kunnen ruim 2.000 koop- en huurwoningen zo aardgasvrij worden verwarmd. Koop- en huurwoningen zo aardgasvrij worden verwarmd. Weten hoe het Slim Warmtenet Zandweerd werkt? Bekijk hieronder de video:

Naar een YouTube filmpje

Keuze aan bewoners

In de loop van 2021 worden bewoners van Zandweerd geïnformeerd over de vervolgstappen en wordt de interesse gepeild. Bewoners krijgen de keuze voor aansluiting op het warmtenet of voor andere alternatieven voor aardgas.

Vraag en antwoord

Op 14 september 2020 organiseerde de gemeente voor huiseigenaren in Zandweerd Noord en Zuid een online informatieavond over het Slim Warmtenet Zandweerd. De deelnemers zorgden samen met de sprekers voor een boeiende vraag- en antwoordavond. Zie de presentaties (pdf, 1,5 MB) en de resultaten van de peilingen (pdf, 1,3 MB).

Belangrijkste doel van de avond was in beeld brengen van de vragen en informatiebehoefte van bewoners over het warmtenet. Daarvoor werd gebruik gemaakt van peilingen en open vragen. Veel vragen gingen over de kosten en de techniek. Wat is er in huis nodig? Hoeveel kost aansluiten? Wie is eigenaar van het net? Wie levert de warmte? Welke keuzevrijheid heb ik? En wat is de planning?

Dankzij de informatieavond weten we nu nog beter welke informatie woningeigenaren nodig hebben om te beslissen of ze wel of niet willen aansluiten op het warmtenet. Op de pagina Waarom aardgasvrij? vindt u heel veel vragen en antwoorden.

4e online bewonersavond

Op 11 maart 2021 was de 4e (online) bewonersavond, over het Slim Warmtenet Zandweerd en de keuze voor een warmteleverancier. Meer dan 100 huurders en eigenaren uit Zandweerd namen deel aan de bijeenkomst.

Woningeigenaren en huurders kregen eerst uitleg met een video en een presentatie (pdf 1 MB) over het Slim Warmtenet Zandweerd. Daarna werd in kleinere groepen van eigenaren en huurders besproken wat men belangrijk vindt bij de keuze van een warmteleverancier. Ook werden vragen zo veel mogelijk direct beantwoord. Alle vragen en antwoorden daarop zijn gebundeld in 1 document. Daar wordt nog aan gewerkt en is zo snel mogelijk hier te lezen.

Samenwerking

Het Slim Warmtenet Zandweerd is een gemeenschappelijk project van de gemeente, de woningcorporaties ieder1, Rentree en stichting Eigen Bouw, waterschap Drents Overijsselse Delta en Enpuls (onderdeel van netwerkbedrijf Enexis).

De provincie Overijssel ondersteunt de aanleg van de 1e fase van het warmtenet met een subsidie van 1,7 miljoen euro en een lening van 1 miljoen euro. Het Slim Warmtenet Zandweerd is het eerste project dat wordt uitgevoerd uit de extra financiële impuls die Provinciale Staten op 13 mei 2020 hebben toegekend aan de warmtetransitie. In totaal gaat het om een investering in fase 1 van 6,1 miljoen euro.

Op 7 oktober 2020 stemde de hele gemeenteraad van Deventer in met de aanleg en financiering van de 1e fase van het Slim Warmtenet Zandweerd, mits ook het Rijk subsidie zou verlenen.