Logo Deventer Stroomt

Zelf groen dak of groene gevel aanleggen nu nog leuker met nieuwe gemeentesubsidie

Je ziet steeds meer groene daken met sedum vetplantjes en/of een kleurig kruiden- en bloemenmengsel. Veel bewoners leggen die samen aan om kosten te besparen en subsidie te krijgen van waterschap Drents Overijsselse Delta. Vanaf nu heeft de gemeente Deventer ook een eigen subsidieregeling voor de aanleg van groene daken en gevels. De aanleg is daardoor voor veel meer inwoners van Deventer makkelijker en bereikbaarder.

 

Bijdrage voor vergroenen

Deventenaren kunnen al enkele jaren gebruikmaken van een subsidieregeling van het Waterschap Drents Overijsselse Delta voor de aanleg van groene daken. Voorwaarde voor een subsidie is dat de aanleg samen met meerdere huishoudens wordt opgepakt. Met de Deventer regeling is dat niet meer nodig. Vanaf nu kunnen huiseigenaren ook zónder dat anderen meedoen, in aanmerking komen voor een bijdrage voor het vergroenen van hun dak of gevel.

 

Groen kan het dak op

Een groen dak of groene gevel aanleggen heeft zo zijn voordelen. Het zorgt voor isolatie (koel in de zomer en warm in de winter) en dus energiebesparing. Daarnaast houdt het water vast en neemt door de planten en bloemen de biodiversiteit toe en is er voor insecten en vogels meer voedsel. En zeker niet onbelangrijk: een groen dak leeft, bloeit en is veel mooier dan zo’n zwart vlak.

Afhankelijk van het soort en de grootte van het dak kunnen de kosten van het vergroenen aardig oplopen. Prijzen gaan vanaf tientallen euro’s per m2. Wie kiest voor een uitgebreide daktuin, is al gauw meer dan € 100 per m2 kwijt. De nieuwe subsidieregeling kan de kosten van aanleg flink verlagen.

 

Twee ton

Deventer komt op initiatief van de gemeenteraad nu met een eigen regeling. Voor 2023 en 2024 is jaarlijks € 100.000 beschikbaar. De gemeenteraad ging eind juni akkoord met dit voorstel. De regeling is bedoeld voor alle individuele woningeigenaren en huurders in Deventer en geldt alleen voor alle bestaande woningen met bouwjaar van voor 2020. 

 

Hoeveel subsidie?

Voor groene daken is de subsidie € 25 per m2 groen dak met een maximum van € 3.000 per perceel (maximaal 120 m2 dakoppervlak), waarvan maximaal 50% van de werkelijk gemaakte kosten wordt vergoed. Voor een groene gevel is de subsidie € 15 per m2 groene gevel met een maximum van € 500 per perceel, waarvan maximaal 50% van de werkelijk gemaakte kosten wordt vergoed.

 

Subsidie aanvragen?

Bekijk alle informatie over de subsidieregeling, de aanvraag en de voorwaarden. 

 

Vragen?

Heb je vragen over groene gevels en daken of over afkoppelen van regenpijpen en groene tuinen, neem dan contact op met de regenwaterambassadeurs. Wil je samen met je buurt aan de slag om maatregelen te nemen? Neem dan contact op met de Ulebelt. Die helpt je bijvoorbeeld met het organiseren van een bijeenkomst, presentaties en workshops.