De klimaatjes van De Worp

Zo’n 70 privétuinen, ’t Hovenhuus , een deel van de Bloemstraat en een parkeerterrein aan de Rozenstraat en het dak van de gymzaal. Op alle plekken hebben bewoners van De Worp de regenwaterafvoer losgekoppeld van het riool. En ze doen nog veel meer aan de leefbaarheid en het klimaatbestendig maken van hun leefomgeving.

Een kerngroep van ongeveer 8 buren is vanaf 2015 actief met maatregelen om de buurt te vergroenen en te verblauwen. Zo willen ze zorgen voor een fijnere en aantrekkelijkere leefomgeving. Maar ook voor bewustwording over de klimaatproblemen en wat je daar met elkaar aan kunt doen. De gedachte is dat je samen het verschil kan maken en dat alle kleine beetjes helpen.

Al bijna 100 buurtbewoners hebben maatregelen op eigen terrein en dak uitgevoerd. Regenpijpen afgekoppeld, regentonnen geplaats, infiltratiekratten ingegraven, sedumdaken aangelegd en/of wadi’s gemaakt. Het regenwater wordt zo vertraagd afgevoerd en kan beter in de bodem infiltreren. Planten en dieren zijn in droge tijden minder kwetsbaar.

Grote projecten

De buurt heeft ook een aantal grotere projecten afgerond. Zo zijn de gymzaal bij de Hovenschool, een deel van de Bloemstraat en een parkeerterrein aan de Rozenstraat afgekoppeld. Dit geldt ook voor 330 m2 dakoppervlak van ’t Hovenhuus. Het regenwater van het dak stroomt nu naar een speelwadi in de speeltuin en naar infiltratiekoffers. Met subsidie van de Groene Loper zijn planten en struiken gepoot die insecten en vogels aantrekken. Het schoolplein van De Hovenschool is ook vergroend.

Groene daken

In het najaar van 2019 hebben 15 buren gezamenlijk groene daken aangelegd. In totaal 360 m2. Dit is niet alleen goed voor het vasthouden en vertraagd afvoeren van regenwater. De groene daken zijn vooral ook mooi en goed voor de biodiversiteit. Mooi meegenomen is dat de groene daken in de winterdag isoleren en ’s zomers voor verkoeling zorgen. Van de aanleg is een mooie video gemaakt.

Samen sterk

Buurkracht staat centraal bij de aanpak op De Worp. Naast de inzet van bewoners zelf, zijn de maatregelen ook mogelijk gemaakt door Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Deventer, regenwaterambassadeurs van De Ulebelt en meerdere lokale bedrijven. Zij ondersteunen de initiatieven door inbreng van kennis, kunde en financiële middelen.