Samen daken vergroenen in Colmschate-Zuid

Buurtbewoners in Colmchate-Zuid hebben kortgelden samen groene daken aangelegd. Dat zorgt voor veel voordelen in en om huis: een beter binnenklimaat, toename van de biodiversiteit, opvang van fijnstof, een hoger rendement van de zonnepanelen en een langere levensduur van de dakbedekking.

Niet zwart maar groen uitzicht

De motivatie van buurtbewoner Vincent Volkers om het dak te vergroenen was in eerste instantie om de slaapkamer wat meer bij de tuin te trekken. “We kijken nu uit op sedum en kruiden in plaats van op een zwart dak,” aldus Vincent. “Daarbij zien we dat het voor het klimaat en de biodiversiteit vijf voor twaalf is. We wilden heel graag iets doen voor de bijen. Als je je dan gaat verdiepen in groene daken zie je dat er nog veel meer voordelen zijn. Zo wordt je dakbedekking geen 80 maar 30 graden en gaat het zeker twee keer langer mee. Daarmee hebben we de kosten voor het groene dak er alweer uit.”

Hulp en subsidie

De kosten van dit project werden deels vergoed uit de subsidie KlimaatActief! van het waterschap Drents Overijsselse Delta. De Ulebelt gaf ondersteuning vanuit haar expertisecentrum duurzaamheid bij de opzet en de uitvoering van het project.

De buren zijn met de hulp van de Ulebelt al in 2019 voor het eerst bij elkaar gekomen. Na een workshop over het hoe en waarom van regenwater in de tuin, hebben ze regenpijpen afgekoppeld en tuinen watervriendelijker gemaakt. Vervolgens vroeg de Ulebelt voor deze bewoners een gezamenlijke subsidie aan bij het waterschap om ook hun daken met sedum, kruiden en gras te vergroenen.