Spelen in de modderpoel van OBS Slingerbos

OBS Slingerbos in Diepenveen heeft hard zijn best gedaan om een klimaatneutraal speelplein én een natuurlijk speelplein te maken voor kinderen. Door het natuurlijke speelplein wordt de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd. En dat op een klimaatneutraal speelterrein.

Het initiatief voor de maatregelen om zich aan te passen aan het veranderende klimaat komt van het schoolbestuur. Het gaat om regenwater opvangen in de speelplekken rondom de school en om het vergroenen van die plekken. Dit is gedaan door het ‘afkoppelen’ van regenwaterleidingen van het riool zodat het regenwater niet meer direct de riolering in stroom, maar in de aangelegde wadi's terechtkomt.

Spelen in de modder

Zodra de wadi’s zijn volgestroomd, verandert de omliggende tuin in een modderpoel. Een speelparadijs voor de kinderen. Goed voor hun ontwikkeling en de verbinding met de natuur. Ook zijn er bomen en struiken aangeplant.

Samenspel

Het heeft het schoolbestuur ongeveer 4 jaar gekost om het plan te realiseren. Samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en natuur- en milieu-educatiecentrum de Ulebelt werden door schoolmedewerkers, ouders en kinderen mini-schoolpleintjes gemaakt om een beeld te vormen van wat ze graag op het nieuwe schoolplein wilden terugzien.

Naast de samenwerking met ouders en leerlingen, waren de contacten die de school heeft met derden erg belangrijk. Mede hierdoor is het gelukt om de benodigde subsidies en sponsoring te krijgen, onder andere van een tuinbedrijf, de gemeente en de ouders van de kinderen. Het hele project heeft € 105.000 gekost en is helemaal betaald met subsidies en sponsor- en ouderbijdragen.

Ook aan de slag?

Wil je ook in je buurt aan de slag met je schoolplein? De Ulebelt ondersteunt met ontwerpworkshops, subsidieaanvragen, publiciteit en bij de realisatie van de aanleg.

Heb jij ook klimaatregelen genomen? Inspireer anderen en deel jouw verhaal. Kijk op Doeners: deel je verhaal.