Station Deventer wordt klimaatproof

De regenwaterafvoer van het 100-jarige station Deventer wordt momenteel door ProRail losgekoppeld van het riool. Het hemelwater wordt voortaan eerst opgevangen in een ondergrondse opslag. Daarna wordt het afgevoerd naar het Rijsterborgherpark. Met deze investering maakt ProRail het stationsgebied meer klimaatbestendig.

Momenteel wordt het regenwater van de perronoverkappingen met buizen onder de perrons afgevoerd naar het riool. Nadat de regenwaterafvoer is losgekoppeld van het riool, wordt al het regenwater opgevangen in een ondergrondse opslagsysteem. Zit dit systeem vol, dan wordt het regenwater via een overstort vertraagd afgevoerd met een leiding onder de Stationsstraat door naar het Rijsterborgherpark.

Flinke investering

Met de aanpassingen wordt het stationsgebied klimaatbestendig. ProRail regiodirecteur Noord-Oost Dorothé Wennekendonk: “In totaal wordt zo’n 6.000 m2 dakoppervlak afgekoppeld. Daarna voeren we schilderwerk en kleine herstelwerk aan de overkapping uit. Al met al een flinke investering, maar daarmee is het prachtige Deventer station aangepast aan het veranderende klimaat en klaar voor de toekomst”.

ProRail ontvangt van de gemeente een subsidie voor het loskoppelen van het riool. Wethouder Milieu en Leefomgeving Frits Rorink: “Niet voor niets. Bij extreme buien is bij de Diepenveenseweg nu nog echt sprake van wateroverlast. Met het afkoppelen van het station gaat het regenwater naar het Rijsterborgherpark en wordt de kans op wateroverlast bij de Diepenveenseweg sterk verminderd”.

Waterzuivering

Als het nieuwe systeem klaar is, komt het schoon regenwater niet meer in het gemengde rioolstelsel terecht. Het riool wordt zo ontlast en de waterzuivering werkt beter. Het regenwater wordt afgevoerd naar het Rijsterborgherpark en kan daar infiltreren in de bodem. Het grondwater wordt aangevuld en in tijden van droogte heeft de bodem zo een extra buffer. Dat is weer positief voor de natuur in het Rijsterborgherpark.