Logo Deventer Stroomt

Keizerslanden aardgasvrij

Het Energieplan Deventer bevat de grote lijnen voor de aanpak om energieneutraal te worden. Stapsgewijs wordt dat plan door de jaren heen steeds concreter. Het energieplan moet nog door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad worden vastgesteld.

Uiterlijk in 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Daarin wordt onder andere beschreven wanneer in welke wijk of buurt een begin wordt gemaakt met de omschakeling van aardgas naar alternatieve warmte- en energiebronnen. Inwoners, bedrijven en andere gebouweigenaren worden betrokken bij de inhoud van de visie.

Wijkuitvoeringsplannen

De visie is de basis voor wijkuitvoeringsplannen die samen met wijkbewoners en gebouweigenaren worden opgesteld om stap voor stap over te schakelen op een alternatieve warmtebron dan aardgas. Zijn gemeenschappelijke voorzieningen onderdeel van het uitvoeringsplan, dan neemt de gemeente het initiatief voor verder onderzoek. Zandweerd, Bathmen en Keizerslanden zijn de eerste wijken waarvoor een wijkuitvoeringsplan wordt gemaakt.

In Zandweerd werken bewoners met ondersteuning van Buurkracht al aan een buurtplan. Kijk voor meer informatie op de pagina Zandweerd aardgasvrij. In Bathmen is in november 2019 door Noaber-Energie, woonstichting De Marken, buro Loo en de gemeente een 1e informatieavond georganiseerd.

In Keizerslanden is nog geen informatiebijeenkomst georganiseerd.