Logo Deventer Stroomt

Huizen isoleren als verhuurder of woningcoöperatie

Deventer heeft een ontheffing op de Wet natuurbescherming geregeld. Lees hier wat dit voor jou betekent.

Wil je als verhuurder of woningcoöperatie panden isoleren? Dan moet je rekening houden met beschermde diersoorten. Er moet dus natuurvriendelijk geïsoleerd worden. De gemeente Deventer heeft voor een aantal wijken een ontheffing gekregen op de Wet natuurbescherming. In deze gebieden verloopt de procedure rondom het natuurvrij maken anders dan je tot nu toe gewend was. 

 

Wanneer geldt welke regeling? 

  • Ga jij als verhuurder panden isoleren in de gebieden Zandweerd, Ludgeruskwartier, Borgele en Bathmen? Dan kun je gebruik maken van de ontheffing op de Wet natuurbescherming. Hoe dit in zijn werk gaat lees je verderop op deze pagina.  
  • Voor de overige gebieden is een ontheffing in voorbereiding. Daar geldt nu nog de oude regeling, waarbij je zelf een ontheffing aanvraagt op de Wet natuurbescherming. De gemeente verwacht in het voorjaar van 2024 een ontheffing te hebben voor de gehele bebouwde kom van de gemeente Deventer. 

 

Gebruik maken van de ontheffing? 

Wil je een pand isoleren en staat het in Zandweerd, Borgele, Ludgeruskwartier of Bathmen? Volg de volgende stappen:

  1. Geef je plannen één jaar voor aanvang van de werkzaamheden door aan de gemeente. Stuur hiervoor een e-mail naar natuurvriendelijksioleren@deventer.nl. In deze mail geef je aan of de panden vallen in een beschermingszone voor kraam- en massaverblijven. Dit controleer je als volgt:
    • Bekijk de kaart. En zoom in op de wijk waar je wilt isoleren. De blauwe cirkels zijn de beschermingszones. In overleg met de gemeente wordt bepaald welke aanvullende maatregelen je kunt treffen.
  2. Stel samen met een ecologisch bureau een ecologisch werkprotocol (EWP) op, gebaseerd op ons Soortenmanagementplan (SMP). In het EWP geeft de ecoloog aan welke maatregelen je moet nemen. 
  3. Meld het project aan bij de gemeente Deventer. Doe dit uiterlijk 4 weken vóór start van het natuurvrij maken van de woningen. 
  4. Zijn alle werkzaamheden afgerond? Meld het project af. Upload daarbij het logboek en de foto’s van de nieuwe verblijfsplaatsen en de maatregelen voor natuurvrij maken. 

 

Handige links 

 

Vragen?

Stuur een e-mail naar natuurvriendelijkisoleren@deventer.nl.