Logo Deventer Stroomt

Melkveebedrijf Ruiter on the way to PlanetProof

Melkveebedrijf Ruiter heeft de afgelopen jaren volop geïnvesteerd. Om aan de wettelijke milieueisen voor stikstof-en CO2-uitstoot te voldoen én om de duurzaamheidsdoelen te halen die horen bij het keurmerk On the way to PlanetProof. René Ruiter heeft verschillende maatregelen getroffen om energie te besparen en op te wekken en de uitstoot van ammoniak te verminderen.

 

Besparen en opwekken

In 2014 heeft Ruiter een nieuwe stal laten bouwen met een emissiearme vloer die zorgt voor minder ammoniakuitstoot. Onvermijdelijk wil je als melkveelhouder door kunnen. Gelijk heeft Ruiter ook gekozen voor de verdere verduurzaming van het bedrijf.

Om energie heeft hij een melkmachine aangeschaft die veel minder stroom gebruikt. Ook is het staldak beter geïsoleerd. Warmte in de zomer en kou in de winter wordt zo buiten gehouden, waardoor het leefklimaat voor de koeien verder is verbeterd. Om energie op te wekken zijn zonnepanelen op het dak gelegd.

Terug naar de natuur

On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden elk jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt. Bedrijven worden elk kwartaal getoetst en moeten aan alle eisen voldoen om het keurmerk te behouden.

Ruiter heeft daarom ook 3 hectare grasland teruggegeven aan de natuur. Dat is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook voor het vastleggen van CO2.

Heb jij ook klimaatregelen genomen? Inspireer anderen en deel jouw verhaal. Kijk op Deel je verhaal.