Logo Deventer Stroomt

Buurtplan Zandweerd

Van oktober 2019 tot oktober 2020 onderzocht een groep woningeigenaren uit Zandweerd Noord en Zuid in een meedenkteam wat er nodig is ter voorbereiding op een aardgasvrije wijk. Dat deden ze samen met Buurkracht en de gemeente.

Buurkracht, een onafhankelijke organisatie die buurten en wijken helpt bij het maken van plannen om huizen te verduurzamen, heeft in opdracht van de gemeente het proces begeleid om samen met huiseigenaren tot een plan te komen.

Het meedenkteam heeft gekeken naar alternatieven voor aardgas als warmte- en energiebron, technische en financiële mogelijkheden in de buurt en wat er nodig is per type woning. De duurzame verwarming van huizen in de wijk met een warmtenet speelt daarbij een belangrijke rol. Het buurtplan - opgesteld door en voor bewoners - brengt de wijk in beeld, maakt gebruik van voorbeelden in de buurt, schetst scenario’s voor verduurzaming van woningen en financieringsmogelijkheden, welke maatregelen altijd nut hebben en hoe buurtbewoners samen kunnen optrekken bij de verduurzaming van hun woning. Het plan is toegankelijk en aantrekkelijk geschreven en opgemaakt.

Buurtplan

Het buurtplan ‘Zandweerd gaat voor minder’ (pdf, 6,4 MB) is op 2 november 2020 online aangeboden aan wethouder Carlo Verhaar. Het plan is interactief: klik op de groene blokjes en oranje ballonnetjes en ga meteen naar het onderdeel waarover je meer wilt weten. Een gedrukt exemplaar kun je afhalen bij buurthuis ‘Bij de Halte’, Zwolseweg 190.

Duurzaamheidsteam

Sinds 2021 heet het meedenkteam ‘Duurzaamheidsteam Zandweerd’. Het team is te bereiken via zandweerdstroomt@gmail.com en te volgen op Facebook.

Buurtbijeenkomsten

Om alle huiseigenaren uit Zandweerd Noord en Zuid te informeren organiseerde de gemeente samen met Buurkracht een 1e informatieavond op maandag 7 oktober 2019. Op deze drukbezochte avond vertelden vertegenwoordigers van de gemeente, Deventer Energie en Buurkracht hoe zo’n warmtenet werkt, wat dat betekent voor de buurt als dit net wordt aangelegd en hoe we alles zo goed en betaalbaar mogelijk kunnen houden.

Op de bijeenkomst in oktober 2019 waren er vanzelfsprekend ook vragen. Op www.buurkracht.nl/zandweerd staan de antwoorden op die vragen, de presentaties en leestips. Daar is ook te lezen wat de ontwikkelingen zijn de komende tijd en staat informatie over de buurt app voor Zandweerd aardgasvrij.

Op 4 maart 2020 was de 2e bijeenkomst voor woningeigenaren in de Van Vlotenhof. Met bijna 200 aanwezigen was het weer een drukbezochte avond. Lees het verslag van de buurtbijeenkomst.

Op 14 september organiseerde de gemeente voor huiseigenaren in Zandweerd Noord en Zuid een online informatieavond over het Slim Warmtenet Zandweerd. Bekijk de presentaties en de resultaten van de peilingen op die avond.