Logo Deventer Stroomt

Wijkuitvoeringsplan Zandweerd

Het college van burgemeester en wethouders heeft 16 april het Wijkuitvoeringsplan (WUP) voor Zandweerd Noord en Zuid vastgesteld. In het WUP Zandweerd staat hoe de overstap gemaakt kan worden van aardgas naar duurzame manieren van verwarmen en koken.

Het plan beschrijft de aanpak voor de komende drie jaar en is opgesteld met inwoners en partnerorganisaties. Het buurtplan van het Duurzaamheidsteam Zandweerd is een belangrijke bouwsteen voor het WUP. In Zandweerd is de restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie een duurzame warmtebron. Huizen kunnen via het Slim Warmtenet Zandweerd worden verwarmd.

Van het WUP Zandweerd is een makkelijk leesbare Samenvatting (pdf, 598 KB) gemaakt. Het hele Uitvoeringsplan (pdf, 3 MB) lees je hier.

In contact

Samen met het Duurzaamheidsteam Zandweerd brengt de gemeente buurtgenoten met elkaar in contact en worden zij geholpen bij het maken van keuzes. Dit gaat in verschillende fases. Naar verwachting zijn de ongeveer 2.400 woningen in Zandweerd in 2030 aangesloten op het warmtenet en duurzaam.

1e fase

Als 1e kunnen de nieuwbouwhuizen in de Tuinen van Zandweerd en de nieuwe huurappartementen van Eigen Bouw in de Rubensstraat worden aangesloten op het slim warmtenet. Ruim de helft van de mensen die in de Tuinen van Zandweerd gaat wonen, heeft al aangegeven aan te willen sluiten op het warmtenet.

Als minimaal 70% van de huurders akkoord is, zorgen de corporaties voor verduurzaming van hun woningen en aansluiting op het Slim Warmtenet Zandweerd. Particuliere woningeigenaren krijgen een persoonlijk aanbod voor aansluiting op het warmtenet met keuzevrijheid.

Parijs - Deventer

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het waarmaken van de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015. Voor al hun wijken moeten gemeenten een WUP maken. De 1e WUP’s moeten in 2021 klaar zijn. Dit gaat dan om de wijken waarvan de gemeente heeft vastgesteld (in de Transitievisie warmte) dat ze in 2030 van het gas af moeten zijn. In Deventer zijn dat Zandweerd Noord en Zuid, het Oranjekwartier en Bathmen. Het WUP Zandweerd is het 1e plan dat is opgesteld.